donem impuls a l'emprenedor!

Formació

Programes formatius dirigits a persones que treballen o estan a l'atur.

Història     Dep. Promoció Econòmica     Molí empresa (viver)

Ocupació     Formació     Empresa

Els programes formatius del Departament de Promoció Econòmica estan dirigits a persones que treballen o estan a l'atur, amb l'objectiu de millorar les seves possibilitats d'inserció i de donar resposta a les necessitats actuals del mercat laboral, per tal de fomentar l'ocupabilitat en el territori.

La metodologia formativa està orientada a desenvolupar tots els aspectes que faciliten l'ocupabilitat, mitjançant l'adquisició de coneixements teòrics i pràctics necessaris per al desenvolupament d'un lloc de treball.

Les accions que es porten a terme s'emmarquen dintre de les següents modalitats formatives:

Formació ocupacional

Accions formatives dirigides a persones en situació d'atur, amb la finalitat de dotar-les de coneixements teòrics i pràctics que els permeti millorar la seva qualificació professional i els faciliti l'accés a un lloc de treball. Aquesta modalitat formativa permet realitzar convenis de pràctiques en empreses.

Requisits:

  • Tenir més de 16 anys.
  • Estar en possessió del DNI/NIE.
  • Estar inscrit com a demandant d'ocupació a l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Programa "Ocupat-D@s Dones"

Programa "Joves per l'Ocupació"

Cercador de cursos SOC

Formació contínua i/o bonificada

Accions formatives adreçades a empreses i treballadors i treballadores en actiu interessats a millorar la seva capacitació professional i empresarial.

Requisits:

  • Tenir més de 16 anys.
  • Estar en possessió del DNI/NIE.
  • Estar en actiu (cotitzant a la Seguretat Social)

Cercador de cursos SOC

Tornar