donem impuls a l'emprenedor!

OFERTES FEINA

Ajudem les empreses oferint candidats per a ofertes de treball i convenis de pràctiques

Ofertes/Treball   Formació per a empreses  Assessorament per a empreses

 

Gestió d'ofertes de treball (Borsa de treball - Xarxa Xaloc)

La Borsa de Treball és un servei gratuït que depèn del departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell junt amb la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona. Aquest servei té un paper d'intermediació entre les empreses que necessiten incorporar professionals i les persones que cerquen feina o volen canviar d'ocupació.

Amb la Borsa de treball s'intenta obtenir una relació òptima entre el perfil de la persona treballadora que busca l'empresa i el lloc de treball que cerca la persona demandant.

CONSULTA LES OFERTES ACTIVES GESTIONADES PEL SERVEI LOCAL OCUPACIÓ DE MARTORELL 

* SI VOLS ACCEDIR A LA BORSA DE TREBALL COM A CANDIDAT:

Per poder accedir als diferents serveis del Servei Local d'Ocupació cal estar empadronat a Martorell, assistir a una Sessió informativa d'acollida i fer una entrevista personal.

- Podeu demanar hora per a la sessió d'acollida i per a l'entrevista:

  • Per telèfon al 93 775 31 01
  • Presencialment: a la Recepció del Centre de Promoció Económica Molí Fariner (Camí del Riu, s/n 08760 Martorell)
  • Per correu electrònic: moliempresa@martorell.cat

Horari: de dilluns a divendres de 10:00 a 13:30 hores.
 

- La documentació que has de portar a la primera Sessió d'Acollida és:

  • DNI / NIE
  • Currículum Vitae
  • Vida laboral
  • Certificat de discapacitat si procedeix

 

* SI VOLS ACCEDIR A LA BORSA DE TREBALL COM A EMPRESA:

Si es tracta d'una empresa que vol posar una oferta de treball, es pot acudir al servei local d'ocupació o enviar per correu electrònic (moliempresa@martorell.cat / rmoya@martorell.cat) o fax (93 774 18 86) l´OFERTA DE TREBALL.

Per donar d’alta l’empresa a la nostra base de dades Xaloc s’ha d’omplir  el següent formulari FORMULARI  sol·licitud alta empresa i enviar-lo per correu electrònic  a moliempresa@martorell.cat

El Centre de Promoció Econòmica Moli Fariner gestiona una borsa de treball per facilitar l'accés dels treballadors i treballadores al món laboral i la cerca de candidats adients a les empreses que ho requereixin. 

Per donar d’alta l’empresa a la nostra base de dades Xaloc s'ha d'acudir al servei local d'ocupació (Centre de Promoció Económica Molí Fariner · Camí del Riu, s/n 08760 Martorell) o enviar per correu electrònic (moliempresa@martorell.cat) la següent documentació complimentada:

Qualsevol empresa de Martorell, Baix Llobregat i d'altres municipis pot sol·licitar personal per incorporar a la seva empresa.

Si la empresa està interessada en tenir alumnes en pràctiques de cursos de formació ocupacional, mitjançant un conveni de col·laboració en pràctiques, el departament pot facilitar personal. Aquesta opció sempre dependrà del cursos que en aquells moments s'estiguin desenvolupant al Centre de Promoció Econòmica i que tinguin pràctiques assignades.

 

        

 

Tornar