donem impuls a l'emprenedor!

RECICLA'T +45

El Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de l’Ajuntament de Martorell ha iniciat per segon any consecutiu el projecte “Recicla’t +45”, d’orientació i ocupació per promoure la formació i les oportunitats de trobar feina de les persones majors de 45 anys.

El programa “Recicla’t +45”, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en el marc del Projecte Treball als Barris i cofinançat pel Fons Social Europeu, oferirà durant 6 mesos orientació laboral, formació i acompanyament en la cerca activa de feina a 40 persones aturades de Martorell.

El Projecte “Recicla’t +45” s’adreça a persones majors de 45 anys en situació d’atur i inscrites al servei Local d’Ocupació de Martorell que tinguin necessitat de reorientar-se professionalment i actualitzar els seus coneixements i competències, entre d’altres, per millorar així la seva ocupabilitat. Per tal de donar aquest tipus de suport a les persones, el projecte segueix la metodologia d’itineraris personalitzats d’inserció, en què es treballen les fases següents: orientació, formació i intermediació laboral. A més, el programa posarà especial èmfasi en contactar i sensibilitzar el teixit empresarial sobre la necessitat de facilitar la inserció laboral de la població d’aquesta franja d’edat.

La Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell ha desenvolupat des de fa temps programes que, amb diferents noms i formats (Dispositiu Local d’Inserció, Xarxa d’Acció Tutorial, POIN, Servei Local d’Ocupació, Ocupa’t Dones, Ocupa’t Joves...), volen evitar que el col·lectiu d’aturats majors de 45 anys, amb un 19,8%1 de taxa d’atur actualment a Martorell, entrin en situació de risc d’exclusió social intentant millorar les seves competències tècniques i transversals amb la finalitat d’inserir-los al mercat laboral i fomentant el reciclatge professional i formatiu dins del  col·lectiu.

S’ha observat que el col·lectiu d’aturats majors de 45 anys manté principalment perfils amb formació baixa i que, en molts casos, provenen del sector de la construcció o no han treballat mai. A més a més, s’ha de tenir en compte que dintre d’aquest col·lectiu ens trobem moltes persones immigrants que es troben amb la gran dificultat de l’idioma per tal d’entrar dins del mercat laboral. Amb aquest projecte, i després de l’experiència municipal en diferents dispositius d’inserció adreçats a diferents col·lectius (Ocupa’t Dones, Ocupa’t Joves..) amb dificultats d’inserció i vulnerabilitat, respectivament, la regidoria de Promoció Econòmica pretén d’aquesta manera ajudar també a aquests aturats majors de 45 anys a dissenyar el seu itinerari d’inserció laboral i millorar les seves competències tècniques i transversals.

Accions “Recicla’t +45”

“Recicla’t +45” s’inicia amb un cicle de tallers TIC durant aquest mes de juliol i fins al mes de novembre els participants seleccionats treballaran per a millorar les seves competències professionals, rebran orientació laboral i formativa i aprendran a defensar les seves candidatures durant una entrevista de feina.

El programa preveu durant 6 mesos un itinerari de diferents accions: Tutories i acompanyament, accions formatives grupals, dinamització d’espai de recerca de feina i l’apropament al Teixit empresarial del municipi.

Entre les accions formatives que es duran a terme, es treballaran competències de base, amb matèries com alfabetització i iniciació en castellà i català, tallers i formacions d’idiomes; competències tècniques com talleres d’alfabetització digital, ofimàtica bàsica, eines 2.0 i xarxes socials. També es treballaran competències transversals, tractant temàtiques com l’autoconeixement i la millora competencial, l’apoderament i l’autoestima, el treball en equip, la resolució de problemes, capacitat d’organització i gestió de la feina i del temps, l’adaptació al canvi, la capacitat de relació interpersonal i habilitats de comunicació; i tècniques de recerca activa de feina, com els canals ocupacionals, la millora de les competències TIC, el currículum vitae, cartes de presentació, entrevistes de selecció…etc.

Programació Tallers

Alfabetització digital, del 19 de setembre al 21 de novembre

1er. grup
19/09 - Alfabetització digital: Coneixem i comencem a fer servir l'ordinador I (10:00 a 13:00)
27/09 - Alfabetització digital  Sistemas Operatius. Windows (10:00 a 13:00)
04/10 - Alfabetització digital: Ens belluguem i consultem Internet (10:00 a 13:00)
10/10 - Alfabetització digital: Correu electrònic (10:00 a 13:00)
17/10 - Alfabetització digital: Processador de textos:Word I (10:00 a 13:00)
24/10 - Alfabetització digital: Processador de textos:Word II (10:00 a 13:00)
31/10 - Alfabetització digital: Presentacions en diapositives: Power Point I (10:00 a 13:00)
07/11 - Alfabetització digital: Presentacions en diapositives: Power Point II (10:00 a 13:00)
14/11 - Alfabetització digital: Fulls de càlcul: Excell I (10:00 a 13:00)
21/11 - Alfabetització digital: Fulls de càlcul: Excell I (10:00 a 13:00)

Alfabetització digital, del 20 de setembre al 22 de novembre

2on. Grup
20/09 - Alfabetització digital: Coneixem i comencem a fer servir l'ordinador I (10:00 a 13:00)
29/09 - Alfabetització digital  Sistemas Operatius. Windows (10:00 a 13:00)
05/10 - Alfabetització digital: Ens belluguem i consultem Internet (10:00 a 13:00)
11/10 - Alfabetització digital: Correu electrònic (10:00 a 13:00)
18/10 - Alfabetització digital: Processador de textos:Word I (10:00 a 13:00)
25/10 - Alfabetització digital: Processador de textos:Word II (10:00 a 13:00)
02/11 - Alfabetització digital: Presentacions en diapositives: Power Point I (10:00 a 13:00)
08/11 - Alfabetització digital: Presentacions en diapositives: Power Point II (10:00 a 13:00)
15/11 - Alfabetització digital: Fulls de càlcul: Excell I (10:00 a 13:00)
22/11 - Alfabetització digital: Fulls de càlcul: Excell I (10:00 a 13:00)

Altres tallers:
21/09 - Recerca de feina a les Xarxes Socials. Comencem per Twitter (10:00 a 12:00)
19/10 - Programes de retoc fotogràfic (10:00 a 13:00)
28/11 -  Tornarem a buscar feina amb el mòbil (10:00 a 12:00)

 

Tallers al desembre

AJUST I RETOC FOTOGRÀFIC• 5 de desembre de 2017, de 10:00 a 13:00h

INICIEM ACCESS • 12 de desembre de 2017, de 10:00 a 13:00h

TREBALL EN EQUIP VS GRUP • 13 de desembre de 2017, de 10:00 a 12:00h

Recerca de feina amb FACEBOOK • 14 de desembre de 2017, de 10:00 a 13:00h

 

 

Valoració : "Tallers ALfabetització Digital" 

Valoració: "Taller Recerca de feina a les xarxes socials. Twitter" 21/09/17

Valoració: RECERCA DE FEINA AMB EL MÒBIL •  28 de novembre de 2017, de  10:00 a 12:00h

Valoració: AJUST I RETOC FOTOGRÀFIC• 5 de desembre de 2017, de 10:00 a 13:00h

Valoració: INICIEM ACCESS • 12 de desembre de 2017, de 10:00 a 13:00h

Valoració: TREBALL EN EQUIP VS GRUP • 13 de desembre de 2017, de 10:00 a 12:00h

Valoració: Recerca de feina amb FACEBOOK • 14 de desembre de 2017, de 10:00 a 13:00h


Inscripcions

Per participar del programa és necessari realitzar la PREINSCRIPCIÓ ONLINE o bé dirigir-se al Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n  • 08760 Martorell • Tel. 93 775 31 01)

 

Tornar