donem impuls a l'emprenedor!

Joves per l'Ocupació

L’Ajuntament de Martorell, a través de la regidoria de Promoció Econòmica i en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, obre una nova convocatòria del projecte d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació 2016-2018”, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu.

Ocupa't Dones  Joves per l'Ocupació

 

Programa "JOVES PER L'OCUPACIÓ 2016-2018"

L’Ajuntament de Martorell, a través de la regidoria de Promoció Econòmica i en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, un any més, obre una nova convocatòria del projecte “Joves per l'Ocupació”, amb l’objectiu d’oferir formació tant professional com de tipus generalista a nois i noies a l’atur amb baixa qualificació per aconseguir incrementar les seves possibilitats d’accés al món laboral.

Queden obertes les pre-inscripcions al Centre de Promoció Econòmica per a nois i noies a l'atur per participar en la nova edició del programa “Joves per l’Ocupació 2016-2018”, programa que combina la formació, tant professionalitzadora com acadèmica, amb les pràctiques professionals, la cerca activa de feina i la contractació subvencionada.

El programa és totalment gratuït per als seus participants, i està adreçat a 80 joves d’entre 17 i 25 anys amb baixa qualificació que no disposen del graduat en ESO o malgrat que l’han obtingut, no han continuat amb els estudis abandonant el sistema educatiu.

Els participants en aquest innovador programa tenen l’oportunitat de rebre una orientació professional, ampliar la seva formació i realitzar pràctiques en empreses i alguns podran accedir a un contracte laboral d'una durada de sis mesos. L’objectiu del programa és millorar la qualificació professional de les persones joves desocupades i facilitar la seva inserció laboral, combinant accions d’orientació, formació i l’adquisició d’experiència professional en empreses.

Enguany els joves es formaran durant 12 mesos en una professió concreta mitjançant formació professionalitzadora específica en un dels següents àmbits:

- Mantenidor integral (270h)
- Mosso de magatzem (230h)
- Auxiliar/dependent-a comerç (300h)
- Protecció i preparació superfícies de vehicles (290h)
- Auxiliar de cuina i cambrer-a (280h)

El programa contempla ajuts pels joves durant la formació i les pràctiques en empreses: incentius i ajuts de transport, tots dos si es compleixen els requisits del programa.

Per facilitar la contractació de les persones participants, se subvencionaran a aquelles empreses que formalitzin contractes amb una durada mínima de 6 mesos.

Una acció clau del programa és la formació obligatòria, si s’escau, per a l’obtenció del títol de graduat en ESO, mitjançant Escoles d’Adults o via online, a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC), amb suport tutorial. Les despeses aniran a càrrec del programa.

Al llarg del programa cada jove tindrà una persona tutora de referència que li donarà suport en totes les accions en les quals participarà inclosa l’acompanyament a la inserció. També hi ha la possibilitat de fer pràctiques no laborals en empreses.

Requisits per participar-hi

• Tenir entre 17 i 25 any, o menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
• Estar inscrit en el Servei públic d’ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats
• Estar inscrit en el Registre de Garantia Juvenil, o en cas que encara no ho estiguin, que compleixin els requisits per inscriure’s; que no hagin finalitzat l’ESO, o bé, si tenen el títol de l’ESO que no hagin continuat amb els estudis postobligatoris (formació professional o batxillerat).  

Inscripcions

Per tal de fer la pre-inscripció, és necessari presentar al Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner:
La fitxa d’inscripció
• El currículum
• La còpia del document d'identitat (DNI o NIE)
• La còpia del full de demanda d'ocupació de l'oficina de Treball
• La còpia del registre a Garantía Juvenil

Els joves interessats a participar-hi també es poden adreçar, de dilluns a divendres, entre les 10 i les 13.30 h, al Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell (Camí del Riu, s/n · 08760 Martorell · Tel. 93 775 31 01 · moliempresa@martorell.cat )

O també podeu contactar directament a: joves.ocupacio@elbaixllobregat.cat o al 93.685.24.00

I si encara no esteu inscrits a Garantia Juvenil podeu informar-vos també a: garantiajuvenil@elbaixllobregat.cat  o al 93.685.24.00 (615).

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a finals del mes de gener de 2017 i es realitzarà també la selecció dels candidats. 

 

Requisit imprescindible de participació: Inscripció al Sistema de Garantia Juvenil

Com a requisit obligatori en aquesta edició, per poder participar del programa “Joves per l’Ocupació 2016-2018” els joves han d’estar inscrits en el “Sistema de Garantia Juvenil”.

La Garantia Juvenil és una iniciativa en l’àmbit europeu per reduir l'atur juvenil. Si es compleixen els requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat ofereix als joves una oferta de treball, pràctiques o formació.

L'objectiu d’aquesta iniciativa és garantir que els joves menors de 30 anys puguin rebre una oferta d'ocupació, d'educació contínua o un període de pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar aturats.

Requisits d'accés al Sistema de Garantía Juvenil

S'estableixen els següents requisits d'accés al Sistema de Garantía Juvenil:

• Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
• Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya
• Tenir més de 16 anys i menys de 30.
• No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
• No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
• No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
• Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Com donar-se d’alta en el sistema

Si compleixes els requisits i vols ser beneficiari de la Garantia Juvenil, prèviament t’has d’inscriure al fitxer del Sistema de Garantia Juvenil.

• Inscripció amb DNI electrònic o certificat
La forma més senzilla i ràpida d'accedir al fitxer és a través de DNI electrònic o certificat electrònic reconegut. Si el tens pots fer la teva inscripció directament aquí.

• Inscripció amb usuari i contrasenya
Si estàs interessat a inscriure-t'hi i no tens el DNI electrònic o certificat electrònic, pots fer la inscripció mitjançant un usuari i contrasenya. Per obtenir aquest usuari i contrasenya has de seguir els passos següents:

1. Descarrega i omple aquest formulari.

2. Porta aquest formulari a l’oficina de registre que queda més a prop teu. Pots buscar-la aquí.

Oficina de Benestar Social i Família de Martorell
Pl. de les Cultures, s/n  • Martorell 08760  •  Tel. 93 773 71 80

Ajuntament de Martorell
Pl. de la Vila, 46  • Martorell 08760  •  Tel. 93 775 00 50

3. Rebràs al teu correu electrònic un codi d’activació, que hauràs d’introduir en aquest lloc web. I ja podràs començar a omplir la teva inscripció.

Si ho prefereixes, pots adreçar-te també presencialment a un Punt d’Informació Juvenil o oficina de Treball del SOC on t’ajudarem amb aquest tràmit.

PUNT NORD. SERVEI D'INFORMACIÓ PER A JOVES.
Pl. de del Cultures, s/núm. (Centre Cultural) • Martorell 08760
Dilluns a Divendres de 16.30 fins a 20.30 hores i dimecres i divendres de 10.00 a 14 hores
joventut@martorell.cat  •  Tel. 93 774 22 00

OFICINA DE TREBALL MARTORELL
Ptge. Sindicats, s/n • Martorell 08760
Dilluns a Divendres de 8.30 fins a 14 hores
otg_martorell.soc@gencat.cat  •  Tel. 937745096

 

Un cop t’hagis inscrit i en un termini màxim de 30 dies contactaran amb tu per tenir una primera entrevista i definir el teu itinerari de Garantia Juvenil.
Les persones que acreditin una discapacitat superior al 33% o aquelles en risc d’exclusió social poden fer directament la inscripció portant a l’oficina de registre aquesta sol•licitud omplerta conjuntament amb el document acreditatiu de la situació

 

Enllaços relacionats

FITXA D'INSCRIPCIÓ

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”, regulat per l’Ordre EMO/251/2014, modificada per l’Ordre EMO/254/2015”.

Tornar