donem impuls a l'emprenedor!

Dep. Promoció Econòmica

El Departament de Promoció Econòmica s'ubica a l'edifici del Molí Fariner, el seu objectiu és donar servei a les persones en situació de desocupació, a les persones en procès de recerca per millora professional, als empresaris/es i als emprenedors/es.

Història    Dep. Promoció Econòmica     Molí empresa (viver)

Ocupació     Formació     Empresa

El Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell alberga tots els serveis actuals de la Regidoria de Promoció Econòmica (ocupació, formació i empresa) així com el nou projecte Viver d’Empreses i el Club dels Emprenedors/ores (Molí Empresa), amb la finalitat de convertir aquest centre en un punt de trobada referencial de totes les persones que vulguin crear o fer créixer la seva pròpia empresa.

L’esperit emprenedor esdevé una circumstància i un element de major pes cada día que, sens dubte, contribueix a la creació d’ocupació.

La línea estratégica del Departament de Promoció Econòmica, persegueix constituir un referent que permeti la reformulació d’algunes actuacions integradores de nous models de desenvolupament, acordes amb les noves tendències econòmiques i socials i amb les necessitats que venim detectant al nostre territori. Volem aprofitar la experiència, la iniciativa i els recursos materials i de gestió per tractar de convertir-los en elements de competitivitat, sostenibilitat i atracció. Aquestes actuacions esdevindran, a mig i llarg termini, el motor d’un canvi per al desenvolupament de la nostra ciutat, que des de la nostra organització volem liderar.

 

Pla d'acció de desenvolupament local  2022-2026 - Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell

Línies Estratègiques 2019-2024

Tornar