donem impuls a l'emprenedor!

Història

L'Ajuntament ha transformat una antiga fàbrica de filatures en un centre econòmic per a empreses i emprenedors/res.

Història     Dep. Promoció Econòmica     Molí empresa (viver)

La fàbrica de filatures coneguda com el Molí Fariner està situada a la riba esquerra del riu Anoia. El nom de Molí Fariner es deu al fet que al costat de la fàbrica hi ha el casal d’un antic molí de finals del segle XVIII, bastit probablement damunt les restes del primitiu molí del priorat de Sant Genís de Rocafort. Conserva un portal d’arc rebaixat que duu inscrita a la llinda la data de 1791. La fàbrica, edificada el 1854, és un edifici rectangular de planta i tres pisos, amb teulada a dos vessants amb encavallada de fusta de voladura d’onze metres. Cada planta té dinou finestrals amb arcs carpanells i dues portes amb vidriera. Els sostres són de bigues de fusta amb revoltons. La seva tipologia segueix el model anglès de Boulton & Wat, escampat per tot Europa i en particular a Catalunya cap a finals del segle XIX. A la planta baixa hi ha la turbina que s’alimentava per mitjà d’un canal de reg. La fàbrica tancà el 1981 i el seu propietari, Ramon Alegre, donà l’edifici a Martorell l’any 1993. L’edifici Molí Fariner ha estat sempre la seu de successives Escoles Taller, i actualment és la seu de la Regidoria de Promoció Econòmica.

L’accessibilitat al Molí Fariner pot realitzar-se mitjançant cotxe; a principis de l’any 2009 es va procedir a l’asfaltat del camí per l’accés rodat. Des del barri de Buenos Aires o La Vila es pot arribar al Molí Fariner passejant i gaudint del paisatge a la ribera del riu.

L'edifici compleix amb la normativa d'accessibilitat, Decret 135/95, amb supressió de barreres arquitectòniques i lavabos adaptats. Té ascensor a totes les plantes. A la planta primera de l'edifici s'ubica el Viver d'Empreses i el Club dels emprenedors/es. La realització d'aquesta instal•lació finalitzada l’any 2012 ha estat possible gràcies al projecte aprovat pel programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2012, eix 1, economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial, categoria 07, suport a les persones emprenedores, cofinançat per la Diputació de Barcelona.

 

 

 

Tornar