donem impuls a l'emprenedor!

Ocupa’t-D@s Dones

L’Ajuntament de Martorell, a través de la regidoria de Promoció Econòmica, inicia el programa “OCUPA’T-D@S DONES”, dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials.

Ocupa't-D@s Dones  Joves per l'Ocupació

 

El programa, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu, va adreçat a dones que es troben en situació de reincorporar-se al mercat de treball, inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines de treball i empadronades a Martorell.

Aquest projecte, de dotze mesos de durada, combina accions d’orientació i formació tant transversal com a professionalitzadora amb pràctiques professionals no laborals en empreses, tutories, accions ocupacionals i promoció de l’ús de les noves tecnologies.

El principal objectiu del programa “OCUPA’T-D@S DONES” és la millora de l’ocupabilitat mitjançant el desenvolupament de les competències professionals (tècniques, transversals i de base), que cada dona aconsegueixi dissenyar un nou recorregut i projecte personal que la condueixi a tornar a reincorporar-se al món laboral després d’ haver recuperat la confiança en si mateixa i després d’ haver augmentat el seu nivell de formació, havent realitzat les accions formatives ofertes i tenint clar com conciliar la seva vida personal, laboral i familiar.  Així mateix,  és molt important que aquesta reincorporació laboral tingui continuïtat en el temps i redueixi els desequilibris entre homes i dones en el mercat de treball i donar suport a l'eliminació de la segregació en el treball (segregació horitzontal i segregació vertical).

Blog Ocupa't-D@s Dones

 

Tornar