donem impuls a l'emprenedor!

"Coaching per emprenedors: Lideratge i treball en equip" (FEM XARXA, FEM EMPRESA) Martorell

Formació per a empreses i emprenedors
02/03/2016 09:30 Sala Conferències Molí Empresa (Centre de Promoció Econòmica Martorell)

Acció formativa que vol contemplar no només l´assessorament als emprenedors, sino millorar la capacitació emocional i empresarial, amb formació i habilitats, treballant en la confiança, motivació, pla d´acció, intel.ligència emocional, i altres recursos per assolir l´èxit ,en el seu projecte.

DATES:

Dies: 2, 9 i 16 de març de 2016
Horari: de 09.30 a 13.30 h

DURACIÓ:

Les jornades de coaching consten de 3 sessions de 4 hores (12 hores totals).

LLOC REALITZACIÓ:

Sala Conferències Molí Empresa a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de l'Ajuntament de Martorell (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell)

A QUI VA DIRIGIT:

Empresaris/àries individuals autònoms/es, professionals independents i socis/es Societats civils. Persones que estan sospesant l’idea d’autocupar-se o que ja estan en la fase de disseny del seu projecte o en la fase de posada en marxa
 

OBJECTIUS:

• Crear un espai per a la reflexió sobre els propis projectes personals, tot compartint amb altres emprenedors.

• Oferir coneixements i treballar habilitats i competències transversals, tant intrapersonals com interpersonals.

• Indagar sobre el propi perfil com a emprenedor, per detectar els propis punts forts i els aspectes a millorar.

• Donar eines i recursos per poder potenciar els propis punts forts i millorar els aspectes de millora.

• Dissenyar el propi pla de millora personal

CONTINGUT:

1. Significat de LIDERAR

2. Tipologies i estils de lideratge. Diagnosi dels propis estils

3. Treball en equip: característiques i condicions

4. Dinàmica de grups

a. Rols dins d’un equip
b. Gestió de conflictes
c. Relacions improductives i tòxiques

5. Reunions

a. Tipus de reunions
b. Rols formals i no formals en les reunions
c. Elements de les reunions

6. Projecte de canvi personal


 

Curs a càrrec de Pep Camps, a la sala de conferències del Molí Empresa, a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del riu s/n, 08760 Martorell).

 

MÉS INFORMACIÓ:  moliempresa@martorell.cat  o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES: Màxim 15 participants

INSCRIPCIONS:  Omplint el formulari  (Clicar sobre l'enllaç)

      

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats