donem impuls a l'emprenedor!

"Activitats auxiliars de comerç" (FORMACIÓ OCUPACIONAL 2017)

Formació per a aturats
05/03/2018 09:00 Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n • 08760 Martorell)

Certificat de Professionalitat

Un certificat de professionalitat és un títol que acredita a un treballador/a en una qualificació professional dins del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.
Són emesos pel “Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)” o, per l’Administració Laboral de les Comunitats Autònomes, i tenen validesa a tot el territori nacional. Els Certificats de Professionalitat estan composats per mòduls formatius i per un mòdul de pràctiques professionals. Un cop superats els mòduls corresponents a aquest Certificat de Professionalitat, el SOC és el responsable d’expedir el títol a instància de la persona sol·licitant.

SESSIÓ INFORMATIVA: 

Data: 9 de febrer de 2018
Hora:  10.30 h
Lloc: Sala de Conferències Molí Empresa (Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner)
Documentació a aportar: 

• CURRICULUM VITAE
• Còpia del DNI O NIE
• Còpia del FULL INSCRIPCIÓ a l'Oficina de Treball
• Còpia de l'INFORME DE VIDA LABORAL
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic.

 

HORARI I DURADA:

Data:  del 26 de febrer al 30 de maig de 2018 

Durada: 310 hores totals
Horari: de 9.15 h a 14.15 h

FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Comerç i màrqueting

NIVELL:

Nivell 1 d’entrada = Formació Bàsica / Sense coneixements previs

OBJECTIUS:

Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament en el punt de venda i repartiment de proximitat, seguint instruccions i criteris establerts, utilitzant el equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocolaritzada i estructurada, al client en el punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat.

Perfil d’entrada de l’alumnat:

• Nivell de Formació mínim: Formació Bàsica
• Disponibilitat horària. Assistència obligatòria
• Motivació envers les ocupacions a realitzar
 

Principals sortides professionals:

Aquest professional exercirà la seva activitat en qualsevol sector productiu en l’àrea de comercialització:

Desenvolupa les seves funcions en establiments comercials: botigues, supermercats i hipermercats, per compte d'altri, o propi en el cas del repartiment de proximitat, seguint les instruccions rebudes i sota la supervisió directa d'un responsable l'establiment o repartiment comercial.

Ocupacions o llocs de treball relacionats:

  • Reposadors / es de hipermercat.
  • Reposador / a.
  • Repartidors / es de proximitat, a peu.
  • Embaladors / es-empaquetadors / es-etiquetadors / es, a mà
  • Preparador / a de comandes.
  • Auxiliar de dependent de comerç

MODULS QUE COMPOSEN EL PROGRAMA:

MF1327_1: Operacions auxiliars en el punt de venda. (90 hores)
MF1326_1: (Transversal) Preparació de comandes. (40 hores)
MF1328_1: Manipulació i moviments amb transpalets i carretons de mà. (50hores)
MF1329_1: Atenció bàsica al client (50 hores)
MP0406: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'activitats auxiliars de comerç (40 hores)
 

Per consultar la fitxa accediu aquest enllaç
Per consultar els continguts accediu aquest enllaç

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 15 participants)

PREINSCRIPCIONS: Omplir aquest FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (clicar a sobre de l'enllaç) 

 

 

 

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats