donem impuls a l'emprenedor!

Jornada "Subvencions per joves autònoms inscrits al programa Garantia Juvenil"

Xerrada
20/06/2019 10:00 Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n • 08760 Martorell)

Jornada informativa

DATA:

Dia: 20 de juny de 2019
Horari: 10 h

DURACIÓ:

1 h / 1.30 h aprox.

ÀMBIT:

Ajuts i subvencions Garantia Juvenil

A QUI VA DIRIGIT:

La sessió està adreçada a empreses, emprenedors menors de 30 anys, gestories i tècnics dels ajuntaments,

OBJECTIUS:

El Programa de Garantia Juvenil pretén reduir l'atur juvenil a través de diverses accions, una d'elles són les ajudes subvencions per incentivar i facilitar l’accés a l’autoocupació de les persones joves menors de 30 anys inscrites al Programa de Garantia Juvenil.

La jornada pretén donar a conèixer en què consisteixen els ajuts disponibles de Garantia Juvenil, els requisits a complir i com s'han d'acreditar per tal que els emprenedors es puguin beneficiar.

L’import de la subvenció serà de 9.900 euros per a persones joves prèviament inscrites a la Garantia Juvenil que romanguin de forma ininterrompuda durant 12 mesos d’alta al RETA o règim alternatiu.

CONTINGUTS:

• Objecte dels ajuts en el marc del Programa de Garantia Juvenil.

Oferir als joves de Garantia Juvenil una experiència d’emprenedoria per facilitar la seva ocupació com a Treballador autònom


• Requisits bàsics que han de reunir les persones i entitats beneficiàries d’aquests ajuts.

 • Complir amb les obligacions d’acord amb la normativa de subvencions.
 • No haver estat sancionades en l’ordre social.
 • No haver superat l’import màxim de subvenció provinent del FSE
 • Estar al corrent d’obligacions tributàries amb Hisenda i Seguretat Social,   
 • Etc.

• Requisits específics per accedir als ajuts

 • Inscripció al programa de Garantia Juvenil
 • Alta com a treballador autònom abans de presentar la sol•licitud d’ajut
 • Domicili fiscal i, si escau, del centre de treball, a Catalunya
 • No haver sigut beneficiari de la subvenció en les dues anteriors convocatòries de 2015-16 i 2017.
 • No compaginar el treball per compte propi amb el treball per compte aliés durant el període que se subvenciona.
 • Etc.

• Incompatibilitats amb d’altres ajuts destinats a la mateixa finalitat.

 • Incompatible amb qualsevol ajut concedit pel mateix objecte d’actuació.

Excepcions:

 • Si és finançament parcial i s’ha definit a la sol•licitud de subvenció
 • Bonificacions i reduccions de quotes de SS

• Imports dels ajuts, dotació pressupostària i sistema de pagament.

 • Bestreta del 80% de subvenció a l’atorgament de l’ajut
 • Pagament del 20% restant un cop verificat el compliment d’estar en alta al corresponent règim de la SS o mutualitat durant 6 mesos ininterromputs

A tenir en compte: Pressupost ampliat, tot i que aquest és únic per a tota Catalunya sense que estigui territorialitzat per demarcacions

• Altres incentius per a persones treballadores autònomes i per a la contractació de joves.

 • Consolida’t, línia de finançament Emprèn, bonificacions i reduccions SS per tipus de contractació, etc.


Jornada a càrrec d'Àlex Llovet Térmens, Cap de Secció d'Iniciatives per a l'Ocupació (ef) dels Servei d’Entitats d’Economia Social i Treball Autònom Serveis Territorials a Barcelona, a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del riu s/n, Martorell).
 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES: Places assignades per rigorós ordre d’inscripcions

INSCRIPCIONS: Omplint aquest formulari (Clicar sobre l'enllaç)

 

“Projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc de l’iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa de Garantia Juvenil “Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya”, regulat per l’Ordre EMO/381/2014”.

 

                      

    

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats