donem impuls a l'emprenedor!

"Activitats auxiliars de Magatzem" (FORMACIÓ OCUPACIONAL 2019) 1º ed.

Formació per a aturats
20/11/2019 09:00 Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell)

CP (COML0110) "Activitats auxiliars de Magatzem"

Curs pendent d’atorgament per part del Servei d’Ocupació de Catalunya

Certificat de Professionalitat

Un certificat de professionalitat és un títol que acredita a un treballador/a en una qualificació professional dins del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.
Són emesos pel “Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)” o, per l’Administració Laboral de les Comunitats Autònomes, i tenen validesa a tot el territori nacional. Els Certificats de Professionalitat estan composats per mòduls formatius i per un mòdul de pràctiques professionals. Un cop superats els mòduls corresponents a aquest Certificat de Professionalitat, el SOC és el responsable d’expedir el títol a instància de la persona sol·licitant.

SESSIÓ INFORMATIVA: 

Data: 5 de novembre de 2019
Hora:  10.30 h
Lloc: Sala de Conferències Molí Empresa (Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner)
Documentació a aportar: 

• CURRICULUM VITAE
• Còpia del DNI O NIE
• Còpia del FULL INSCRIPCIÓ a l'Oficina de Treball
• Còpia de l'INFORME DE VIDA LABORAL
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic.

 

HORARI I DURADA:

Data:  del 20 de novembre de 2019 al 9 de març de 2020

Durada: 250 hores totals  (170h teòriques, 40 formació complementària i 40 h pràctiques)

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h
 

FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Comerç i màrqueting

NIVELL:

Nivell 1 d’entrada = Formació Bàsica / Sense coneixements previs

OBJECTIUS:

Realitzar operacions auxiliars de magatzem, recepció, desconsolidació, ubicació bàsica, preparació i expedició de càrregues i descàrregues, de manera coordinada o en equip, sota la supervisió d'un responsable, seguint les instruccions rebudes, i aplicant els procediments i equips adequats, en condicions de productivitat i respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de riscos.

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Nivell de Formació mínim: Formació Bàsica
 • Disponibilitat horària. Assistència obligatòria
 • Motivació envers les ocupacions a realitzar
 • ?Majors de 16 anys
 • ?Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de l’inici del curs. Cal tenir actualitza la inscripció..
 • El curs s’adreça prioritàriament a persones aturades, tot i que també hi poden accedir persones que estiguin en actiu. En els dos casos, cal està inscrit a l’Oficina de Treball del SOC.

Principals sortides professionals:

Podràs treballar com a mosso/a de càrrega i descàrrega, de magatzem i/o mercat d’abastiments. Mosso/a de magatzem, conductor/a- operador/a
de carretons elevadors en general, carretoner/a, embalador/a, empaquetador/a, etiquetador/a a mà, preparador/a de comandes, peó del transport en general, operari/ària de logística.

MODULS QUE COMPOSEN EL PROGRAMA:

 • Mòduls teòrics (170h)
  • MF1325_1: Operacions auxiliars d’ emmagatzematge (80h)
  • MF1326_1: Preparació de comandes (40h)
  • MF0432_1: Manipulació de càrregues amb carretons elevadors (50h)
 • Mòdul de formació complementària (40h)
   
 • MP0287: Mòdul de pràctiques professionals no laborals(40h)
   

Per consultar la fitxa accediu aquest enllaç
Per consultar els continguts accediu aquest enllaç

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 15 participants)

PREINSCRIPCIONS: Omplir aquest FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (clicar a sobre de l'enllaç) 

 

 

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats