donem impuls a l'emprenedor!

"Operacions Auxiliars de serveis administratius i generals" (FORMACIÓ OCUPACIONAL 2019)

Formació per a aturats
30/10/2019 09:00 Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell)

CP (ADGG0408) "Operacions Auxiliars de serveis administratius i generals"

Curs pendent d’atorgament per part del Servei d’Ocupació de Catalunya

Certificat de Professionalitat

Un certificat de professionalitat és un títol que acredita a un treballador/a en una qualificació professional dins del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.
Són emesos pel “Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)” o, per l’Administració Laboral de les Comunitats Autònomes, i tenen validesa a tot el territori nacional. Els Certificats de Professionalitat estan composats per mòduls formatius i per un mòdul de pràctiques professionals. Un cop superats els mòduls corresponents a aquest Certificat de Professionalitat, el SOC és el responsable d’expedir el títol a instància de la persona sol·licitant.

SESSIÓ INFORMATIVA: 

Data: 15 d'octubre de 2019
Hora:  10.30 h
Lloc: Sala de Conferències Molí Empresa (Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner)
Documentació a aportar: 

• CURRICULUM VITAE
• Còpia del DNI O NIE
• Còpia del FULL INSCRIPCIÓ a l'Oficina de Treball
• Còpia de l'INFORME DE VIDA LABORAL
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic.

 

HORARI I DURADA:

Data:  del 30 d’octubre de 2019 al 27 de març de 2020

Durada: 470 hores totals (390 h teòriques, 40 formació complementària i 40 h pràctiques)

Horari: de dilluns a divendres de 09:00 h a 14.00 h
 

FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Administració i Gestió

NIVELL:

Nivell 1 d’entrada = Formació Bàsica / Sense coneixements previs

OBJECTIUS:

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Nivell de Formació mínim: Formació Bàsica
 • Disponibilitat horària. Assistència obligatòria
 • Motivació envers les ocupacions a realitzar
 • ?Majors de 16 anys
 • ?Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de l’inici del curs. Cal tenir actualitza la inscripció..
 • El curs s’adreça prioritàriament a persones aturades, tot i que també hi poden accedir persones que estiguin en actiu. En els dos casos, cal està inscrit a l’Oficina de Treball del SOC.

Principals sortides professionals:

 • Operadors/ores de central telefònica
 • Tele operadors/ores
 • Recepcionistes, telefonistes en oficines, en general
 • Treballadors/es de finestreta de correus
 • Classificadors/es-repartidors/es de correspondència
 • Taquillers/es
 • Auxiliars de serveis generals
 • Auxiliar d’oficina
 • Auxiliar d’arxiu
 • Auxiliar d’informació

MODULS QUE COMPOSEN EL PROGRAMA:

MF0969_1: Tècniques administratives bàsiques d'oficina (150 hores).
• UF0517: Organització empresarial i de recursos humans (30 hores).
• UF0518: Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria en l'empresa (30 hores).
• UF0519: Gestió auxiliar de documentació economicoadministrativa i comercial (90 hores).

MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació (120 hores).
• UF0520: Comunicació en les relacions professionals (50 hores).
• UF0521: Comunicació oral i escrita en l'empresa (70 hores).

MF0971_1: (Transversal) Reproducció i arxiu (120 hores).
• UF0513: Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic (60 hores).
• UF0514: Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic (60 hores).

Formació complementària (40 hores)

MP0112: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals (40 hores).

 

Per consultar la fitxa accediu aquest enllaç
Per consultar els continguts accediu aquest enllaç

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 15 participants)

PREINSCRIPCIONS: Omplir aquest FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (clicar a sobre de l'enllaç) 

 

 

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats