donem impuls a l'emprenedor!

“Quins tràmits puc fer amb el certificat digital” (ATURATS)

Formació per a aturats
14/04/2020 15:30 Molí Empresa (Centre de Promoció Econòmica Martorell)

Taller Alfabetització digital

TELEFORMACIÓ

Atès el moment excepcional actual amb relació al virus COVID-19, el Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de l'Ajuntament de Martorell posposa tota l'activitat presencial i tanca les seves instal·lacions, no obstant continuem prestant  servei telemàticament a través del telèfon 93 775 31 01 o per email moliempresa@martorell.cat.

Per aquest motiu no aturem la nostra activitat i iniciem la programació formativa adreçada a persones en situació d'atur amb aquest curs que hem avançat i reconvertit per oferir-lo en modalitat telemàtica a través de la plataforma d'streaming "ZOOM".

Us oferim aquesta formació  en streaming, és a dir, formació retransmesa en directe i que es podrà realitzar des d'on es vulgui. Aquesta sessió de formació es realitzarà en format online. Per tramitar la inscripció serà imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina, com en qualsevol curs, i el dia abans de la formació l’alumne rebrà l’enllaç de connexió a la plataforma d'streaming "ZOOM" necessari per a la realització del Webinar.

DATA:

Dies: 14 i 15 d'abril de 2020
Horari: de 15.30 a 18.30 h

DURACIÓ:

2 sessions de 3 hores (6 hores)

A QUI VA DIRIGIT:

Qualsevol persona en situació de recerca de feina que estigui interessada a aprendre a utilitzar un certificat digital.

 

INSTRUCCIONS:


- Millor seguir la classe amb ordinador o portatil, indiferent si és Windows o Mac.

- També és pot amb tablet.

- Connexió a Internet amb cable quan sigui possible, si no doncs per wifi.

- Si és possible, amb auriculars amb micro.

- Instal·lar el Zoom abans del taller (no cal registrar-se):

Per Windows: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Per Apple: https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
Per Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

- El dia abans de la formació l'alumne rebrà l’enllaç de connexió a la plataforma d'streaming "ZOOM" necessari per a la realització de la formació (caldrà confirmació de recepció)

- 15 minuts abans de l'inici es podrà accedir per comprovar les connexions

OBJECTIUS:

L’Administració Pública evoluciona en sintonia amb les noves tecnologies, actualitzant contínuament els seus procediments i permetentnos que a dia d'avui molts tràmits es realitzin telemàticament, és a dir, utilitzant Internet a través de certificats digitals.    L'objectiu d'aquesta activitat és el d’explicar les utilitats que té el certificat digital de la Generalitat de Catalunya idCAT perquè les persones en situació de recerca de feina es beneficiïn del seu ús, contribuint així a la seva formació digital que sens dubte els ajudarà a ser més competitives

CONTINGUTS:

SESSIÓ 1

Objectius 

• Que totes les persones assistents sàpiguen com obtenir, instal•lar, exportar i eliminar el certificat digital. 

Continguts

• Les característiques del certificat digital idCAT
• El que cal saber sobre l'idCAT
• Com s'obté el certificat digital idCAT
• Com s'exporta el certificat digital idCAT
• Com s'elimina el certificat digital idCAT
• Com s'importa el certificat digital idCAT
• Com s'instal·la el certificat digital idCAT en un dispositiu mòbil
• Com puc resoldre dubtes sobre l'idCAT

 

SESSIÓ 2

Objectius

• Que totes les persones assistents coneguin les utilitats del certificat digital.

Continguts

• Els tràmits amb l'idCAT a la Seu Electrònica del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC):

o Renovació de la demanda d'ocupació (DARDO)
o Baixa com a persona demandant d'ocupació
o Consulta de les dades del currículum
o Obtenció del certificat integrat de situació laboral.

• Els tràmits amb l'idCAT a la Seu Electrònica del Servei d'Ocupació Públic Estatal (SEPE):

o Sol•licitud de la prestació per desocupació
o Obtenció del certificat de situació laboral
o Obtenció del certificat dels imports de prestacions percebuts.

• Els tràmits amb l'idCAT a la Seu Electrònica de la Seguretat Social

o  Obtenció del certificat d'estar al corrent de les obligacions de Seguretat Social
o Obtenció de l'informe de vida laboral
o Obtenció de la targeta sanitària europea

•  Els tràmits amb l'idCAT a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària:

o Consulta de les dades censals
o Modificació del domicili fiscal
o Obtenció del certificat d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries.

• Altres tràmits:

o Obtenció del certificat de la titulació universitària
o Signatura de documents en PDF
o  Signatura de correus electrònics
o Consulta el punts del carnet de conduir
o Obtenció del certificat de delites de naturalesa sexual
o Obtenció del certificat d'antecedents penals
o Consulta de dades en la meva carpeta del lloc web de la Generalitat de Catalunya.
o Consulta d'expedients mèdics.

METODOLOGIA:

Les sessions seran totalment practiques. A partir del certificat digital de la docent, es farà la connexió a les webs de les diferents Administracions per anar fent les demostracions de les utilitats del certificat. 

Amb aquesta formació es vol aconseguir que les persones que no disposin de certificat ho sol•licitin i comencin a beneficiar-se dels seus avantatges i que les persones que ho tenen infrautilitzat, que coneguin les seves utilitats per fomentar que l’utilitzin. Es treballarà per a que les persones participants puguin sol•licitar la seva vida laboral, renovar la seva demanda d'ocupació, sol•licitar la prestació per desocupació, consultar les dades del currículum, obtenir un certificat de la titulació universitària, signar correus electrònics i documents en PDF, etc., sense moure's del seu ordinador a traves de l’idCAT

S'ha triat l’idcat per ser de la Generalitat de Catalunya, però es comentaran les altres opcions de certificats existents (FNMT, DNI electrònic, Clau@)

Curs a càrrec de Yolanda Presa Alamillos, (YPA PROJECT), a les instal•lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del riu s/n, Martorell).

El cost d’aquesta formació és de 420 € a l’alumne no li suposa cap cost,  ja que la formació és subvencionada al 100% per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Martorell. Es prega compromís d’assistència.
 

MÉS INFORMACIÓ:  moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 20 participants) Places assignades per rigorós ordre d’inscripcions

INSCRIPCIONS:  Omplint aquest formulari (Clicar sobre l'enllaç)
 

Amb el suport:  

 

 

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats