donem impuls a l'emprenedor!

"Manipulador/a Aliments" (ATURATS) [TELEFORMACIÓ]

Formació per a aturats
22/07/2020 10:00 Online - Campus Virtual

Formació transversal per millorar l'ocupabilitat de persones en situació d'atur

Us oferim aquesta formació en modalitat online, es podrà realitzar des d'on vulgui l'alumne i al seu ritme horari. Per tramitar la inscripció serà imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina, com en qualsevol curs, l’alumne es donarà d'alta i validarà com a usuari per accedir al CAMPUS VIRTUAL necessari per a la realització de la formació.

DATA:

Dia: del 22 al 29 de juliol de 2020
 

DURADA:

Formació Online de 10 hores

A QUI VA DIRIGIT:

Demandants d’ocupació inscrits al Servei Local d’Ocupació de Martorell i que vulguin millorar el seu procés de recerca activa de feina.

OBJECTIUS:

L'objectiu principal d'aquest curs formatiu és l'obtenció del carnet de manipulació d'aliments.

CONTINGUT:

TEMA 1: NORMES PER A MANIPULAR CORRECTAMENT ELS ALIMENTS
L'higiene personal
L'higiene del cos
Els hàbits d'higiene
La salut
Les pràctiques higièniques per a la manipulació d'aliments
La contaminació creuada
La neteja i la desinfecció de les instal·lacions, els equips i els estris
Les escombraries

TEMA 2: LES AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES I EL LÀTEX
Introducció
Al·lèrgies a aliments
Al·lèrgies a el làtex

TEMA 3: NOVA NORMATIVA D'HIGIENE DELS PRODUCTES ALIMENTARIS
Legislació general
Xarxa d'alerta alimentària
Com funciona?
El paper de les empreses alimentàries
El paper dels consumidors
Legislació per a les empreses alimentàries
Reglament nº 852/2004 / ce, relatiu a la higiene dels productes alimentaris

Disposicions generals
Obligacions dels operadors d'empresa alimentària
Guies de pràctiques correctes d'higiene
Importacions i exportacions
Annexos
Reglament nº 853/2004 / ce, relatiu a la higiene dels aliments d'origen animal
Principals canvis en la legislació per al control oficial
Els sistemes de control oficial
Les sancions
Les taxes
L'impacte en països tercers
El control de les carns fresques
Real decret 176/2013

TEMA 4: MANIPULACIÓ D'ALIMENTS
Riscos per a la salut
Malalties transmeses per aliments (eta) i toxinfeccions alimentàries
Mecanisme d'accés dels microorganismes als aliments
Multiplicació i supervivència de microorganismes en els aliments
Alteració i contaminació dels aliments: concepte, causa i factors contribuents
Tipus de contaminació
Fonts de contaminació
Mecanismes de contaminació
Mètodes principals de conservació dels aliments
Procediments físics
Sensibilitat a les radiacions
Procediments químics
Variacions de les característiques dels aliments
Principis de tecnologia culinària
Mètodes de cocció
Tipus de buit
Emmagatzematge d'aliments
Tast del peix fresc i alterat
Materials en contacte amb els aliments
Maneig de residus
Actituds i hàbits higiènics dels manipuladors d'aliments
Neteja i desinfecció de superfícies i equips
Procediment bàsic de neteja i desinfecció
Control de plagues: desinfecció i desratització

Desratització
Informació obligatòria i etiquetatge que han de dur els aliments
Etiquetatge general
Bio / biològic
Eco / ecològic
Fresc, natural, pur, tradicional, original, autèntic i casolà
Organismes modificats genèticament
Substàncies que poden causar al·lèrgia o intolerància
Etiquetatge de carn
Etiquetatge de peix
Aliments ultracongelados
Fruites i hortalisses
Etiquetatge nutricional
Additius
Denominació de qualitat
La responsabilitat de l'empresa a la prevenció de malalties de transmissió alimentària

TEMA 5: MESURES HIGIÈNIQUES ENFRONT COVID-19
Situació actual davant el coronavirus
Higiene personal
Preguntes freqüents
Normes d'ús i conservació dels desinfectants
Consideracions generals a la neteja preventiva de coronavirus
Desinfecció de superfícies
Clorats
Neteja i higiene de mans després efectuar les tasques
Epi's - equips de protecció individual
Com col·locar-se els epi?
Com llevar-se els epi?

 

METODOLOGIA - ACCÉS Al CAMPUS VIRTUAL SINERGIA

Accés individual per a cada alumne il·limitat durant la durada del curs (del 22 al 29 de juliol de 2020)
Posem a la disposició dels alumnes un campus virtual propi, en el qual disposen de recursos docents digitals adhoc per a la formació i vinculem eines multimèdia a l'efecte d'enriquir els continguts de la formació per tal que cada alumne realitzi el curs al seu ritme dintre de les dates establertes.

El centre compta amb un campus virtual perquè l'alumne interaccioni i d'aquesta manera enriquir el coneixement i fomentar el treball
cooperatiu:  http://sinergiatt.es/teleformacion/index.php 

Usuari: DNI+letra
Contrasenya: DNI+letra

El Campus disposa de: Fòrum - Xat - Faq - Bústia tutors / Alumne - Biblioteca Virtual
A la Biblioteca digital els alumnes disposen de diferents recursos multimèdia si desitgen consultar-los (Prèvia alta i validació com a usuaris)

 

Curs a càrrec de la consultora Sinergia (www.sinergiatt.es) i gestionat pel Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del riu s/n, Martorell).

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 20 participants) Places assignades per rigorós ordre d’inscripcions

INSCRIPCIONS: TANCADES (per consultes moliempresa@martorell.cat )

 

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats