donem impuls a l'emprenedor!

"Activitats auxiliars de Magatzem" (FOAP 2020)

Formació per a aturats
22/03/2021 09:00 Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell)

Certificat de Professionalitat

Un certificat de professionalitat és un títol que acredita a un treballador/a en una qualificació professional dins del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.
Són emesos pel “Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)” o, per l’Administració Laboral de les Comunitats Autònomes, i tenen validesa a tot el territori nacional. Els Certificats de Professionalitat estan composats per mòduls formatius i per un mòdul de pràctiques professionals. Un cop superats els mòduls corresponents a aquest Certificat de Professionalitat, el SOC és el responsable d’expedir el títol a instància de la persona sol·licitant.

SESSIÓ INFORMATIVA:

5 de març de 2021 a les 10.30h
 

Documentació a aportar:

• CURRICULUM VITAE
• Còpia del DNI O NIE
• Còpia del FULL INSCRIPCIÓ a l'Oficina de Treball
• Còpia de l'INFORME DE VIDA LABORAL
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic.

HORARI I DURADA:

Data:  del 22 de març al 28 de juny de 2021

Durada: 250 hores totals  (170h teòriques, 40 formació complementària i 40 h pràctiques)

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h

 

FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Comerç i màrqueting

NIVELL:

Nivell 1 d’entrada = Formació Bàsica / Sense coneixements previs

OBJECTIUS:

Realitzar operacions auxiliars de magatzem, recepció, desconsolidació, ubicació bàsica, preparació i expedició de càrregues i descàrregues, de manera coordinada o en equip, sota la supervisió d'un responsable, seguint les instruccions rebudes, i aplicant els procediments i equips adequats, en condicions de productivitat i respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de riscos.

Perfil d’entrada de l’alumnat:

  • Nivell de Formació mínim: Formació Bàsica
  • Disponibilitat horària. Assistència obligatòria
  • Motivació envers les ocupacions a realitzar
  • Majors de 16 anys
  • Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de l’inici del curs. Cal tenir actualitza la inscripció..

El curs s’adreça prioritàriament a persones aturades, tot i que també hi poden accedir persones que estiguin en actiu. En els dos casos, cal està inscrit a l’Oficina de Treball del SOC.


Principals sortides professionals:
 

Podràs treballar com a mosso/a de càrrega i descàrrega, de magatzem i/o mercat d’abastiments. Mosso/a de magatzem, conductor/a- operador/a de carretons elevadors en general, carretoner/a, embalador/a, empaquetador/a, etiquetador/a a mà, preparador/a de comandes, peó del transport en general, operari/ària de logística.

MODULS QUE COMPOSEN EL PROGRAMA:

Mòduls teòrics (170h)
MF1325_1: Operacions auxiliars d’ emmagatzematge (80h)
MF1326_1: Preparació de comandes (40h)
MF0432_1: Manipulació de càrregues amb carretons elevadors (50h)
Mòdul de formació complementària (40h)

MP0287: Mòdul de pràctiques professionals no laborals(40h)

Per consultar la fitxa accediu aquest enllaç
Per consultar els continguts accediu aquest enllaç

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 15 participants)

PREINSCRIPCIONS: Omplir aquest FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (clicar a sobre de l'enllaç)

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats