donem impuls a l'emprenedor!

“TRACTAMENT EFICIENT DE TEXTOS AMB MICROSOFT WORD /amb tots els teus dispositius: ordinador, mòbil i/o tàblet)” (ATURATS)

Formació per a aturats
10/05/2021 09:30 [TELEFORMACIÓ] Molí Empresa (Centre de Promoció Econòmica Martorell)

Sessions d'alfabetització digital

TELEFORMACIÓ

 

DATA:

Dies: 10, 11, 12, 18 i 19 de maig de 2021

Horari: de 09.30 a 14:30 h

DURACIÓ:

5 sessions de 5 h (25 hores totals)

A QUI VA DIRIGIT:

Persones demandants d’ocupació, sense coneixements o amb coneixements bàsics de Microsoft Word, amb interès per aprendre o millorar les seves competències en l’ús d’aquest programa.

OBJECTIUS:

Usar les eines i recursos del processador de textos Microsoft Word per generar documents de text (especialment el currículum vitae i carta de presentació), agilitzar la seva edició i gestió (rendibilitzant temps i esforços) i donar format i incorporar imatges que els confereixin un aspecte final professional. 

Complementàriament, familiaritzar-se amb les versions gratuïtes al núvol que permeten desar, editar documents de Word i accedir-hi des de qualsevol dispositiu electrònic.

CONTINGUTS:

SESSIÓ 1

Objectiu  
• Familiaritzar-se amb l’entorn de treball de Word i moure’s amb autonomia per la seva interfície
• Conèixer la tècnica mecanogràfica i les opcions de correcció i revisió per generar textos llegibles sense errors mecanogràfics, ortogràfics ni gramaticals
• Conèixer mètodes per desplaçar-se ràpidament per un document i seleccionar text de forma eficient
• Gestionar l’arxiu dels documents creats i fer ús de les opcions d’edició per moure i copiar informació amb agilitat
• Treballar simultàniament amb diversos documents

Continguts 
• Conceptes bàsics sobre l’ús de Word
• L’entorn de treball
• Escriure i corregir textos amb Word: tècniques mecanogràfiques bàsiques; els espais; els signes de puntuació i altres signes especials; inserir-sobreescriure; esborrar; corrector d’ortografia i gramàtica
• Treball bàsic amb Word: execució i correcció d’ordres; trucs per moure’s per un document; mètodes de selecció ràpida; símbols ocults
• Gestió de documents: nou; obrir; tancar; guardar-guardar com; imprimir
• Opcions d’edició: tallar, copiar i enganxar; el porta-retalls
• Treball amb finestres d'adreces

SESSIÓ 2 

Objectiu  
• Formatar els documents utilitzant les opcions de caràcters que faciliten la llegibilitat i comprensió dels documents: fonts, estils, efectes, espaiat entre caràcters, animacions, símbols, lletres capitals, etc.
• Conèixer les tècniques que permeten cridar l’atenció del lector fent un bon ús dels recursos tipogràfics
• Distribuir el text aplicant les opcions de format bàsic de paràgraf: alineació, interlineat, espaiat, numeracions i vinyetes

Continguts
• Formats bàsics
• Format de caràcters: font i efectes; conversió de majúscules a minúscules; treballar amb fonts especials; lletra capital
• Format de paràgrafs: alineació; interlineat; numeració i vinyetes

SESSIÓ 3

Objectiu  
• Distribuir i destacar el text de forma personalitzada emprant eines de format de paràgraf: tabulacions, marcs i ombrejats
• Unificar ràpidament el format dels documents amb l’eina Copiar formato
• Buscar l’equilibri entre els espai i el text amb les opcions de format de pàgina: orientació, marges, columnes

Continguts
• Formats avançats
• Format de paràgrafs: tabulacions; marcs i ombrejats
• Copiar format
• Format de pàgina: orientació; marges; columnes

 

SESSIÓ 4

Objectiu
• Inserir objectes gràfics i imatges, formatar-los al gust i distribuir i ubicar-los dins el text. 
• Preparar els documents per a la seva difusió segons el destinatari

Continguts
• Objectes gràfics
• Inserció d’elements i objectes gràfics
• Distribució i ubicació dels elements gràfics dins el text
• Format, edició i personalització dels objectes gràfics
• Difusió dels documents
• Principals formats i mètodes de conversió a .pdf

SESSIÓ 5

Objectiu
• Usar de forma combinada les eines estudiades en l’elaboració de les eines bàsiques de recerca de feina: currículum vitae i carta de presentació
• Familiaritzar-se i treballar amb Microsoft Word online i OneDrive “al núvol”
• Instal•lar i usar les apps de Microsoft al mòbil i/o tablet

Continguts
• Word per a la recerca de feina | Word al núvol
• Pràctica: creació-revisió, edició-actualització de les eines de recerca de feina (currículum vitae i carta)
• Microsoft Office Word online: accés i treball bàsic i col•laboratiu al núvol
• Microsoft OneDrive: accés i gestió d’arxius al núvol
• Les apps de Microsoft, gratuïtes, i a tots els meus dispositius

METODOLOGÍA:

El curs combinarà diferents mètodes didàctics, buscant l’equilibri entre teoria, pràctica, dinàmica i participació, si bé es fomentarà la proactivitat per part dels participants.

Cada sessió es desenvoluparà seguint l’estructura següent:
• Exposició dels objectius.
• Breu exposició teòrica dels continguts i procediments per part de l’expert; recolzada per la pràctica simultània per part dels alumnes.
• Resolució de dubtes i consultes dels alumnes.
• Aplicació pràctica dels coneixements mitjançant activitats pràctiques.
• Correcció en comú de les activitats i resolució de dubtes i consultes.
• Síntesi final

 

Curs a càrrec de Gemma Benet Ferrús ( Coaching & PNL.), a les instal•lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del riu s/n, Martorell).

El cost d’aquesta formació és de 1.750 € a l’alumne no li suposa cap cost,  ja que la formació és subvencionada al 100% per l’Ajuntament de Martorell. Es prega compromís d’assistència.

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Entre 7-15 participants) Places assignades per rigorós ordre d’inscripcions

INSCRIPCIONS: Omplint aquest formulari (Clicar sobre l'enllaç)

 

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats