donem impuls a l'emprenedor!

“FEM COMPTES, EXCEL BÀSIC” (ATURATS)

Formació per a aturats
20/09/2021 09:30 [TELEFORMACIÓ] Molí Empresa (Centre de Promoció Econòmica Martorell)

Tallers d'alfabetitizació digital

TELEFORMACIÓ

 

DATA:

Dies: 20, 21, 22, 23 i 24 de setembre de 2021

Horari: de 09.30 a 13:30 h

DURACIÓ:

5 sessions  de 4 hores (20 hores)

A QUI VA DIRIGIT:

Persones amb coneixements bàsics en l'ús d'eines informàtiques, que necessitin millorar i posar en pràctica les seves competències en el procés de recerca de feina.

OBJECTIUS:

Dotar als alumnes dels coneixements que els permetin treballar amb l’aplicació Microsoft Excel.
Que els alumnes al finalitzar l’activitat tinguin capacitat per:
• Crear documents en Excel
• Creació de fórmules
• Treballar amb funcions
• Formatejar el contingut de les dades

CONTINGUTS:

SESSIÓ 1
  
Objectius 
• Dotar als alumnes de les eines necessàries per poder treballar amb un full de càlcul Excel.

  Continguts
  • Treballar amb finestres.

. Canviar la mida de les finestres.
. Veure les finestres en varies posicions.
. Distribuir les finestres per la pantalla.

• Administració de fitxers.

. Crear una Carpeta.
. Crear un fitxer des d’Excel.
. Moure el fitxer a un altre carpeta.
. Copiar el fitxer a un disquet.

• Treball amb llibres.

. Crear un llibre d’Excel.
. Guardar un llibre d’Excel.
. Canviar de llibre d’Excel.
. Obrir un llibre d’Excel.

• Administrar fulls de Càlcul.

. Canviar el nom.
. Canviar la disposició.
. Inserir fulls de càlcul.

• Introduir dades en el Full de Dades.

. Text. o Números.
. Dates.

• Selecció dels diferents elements del full de càlcul.

. Seleccions amb el teclat.
. Seleccions amb el ratolí.
. Seleccions combinades.

SESSIÓ 2

Objectius 
• Dotar als alumnes de les eines necessàries per la realització de càlculs utilitzant fórmules. 
  Continguts
• Realització de Fórmules.

. Com crear un fórmula.
. Operadors Aritmètics.
. Diferents operadors.
. Selecció dels operadors.
. Referències Relatives.
. Referències Absolutes.

SESSIÓ 3 

Objectius 
   • Capacitar als alumnes per la utilització de funcions.
  Continguts
   • Utilització de funcions.

. Realització de càlculs a través de funcions.
. Càlculs amb funcions Matemàtiques.
. Càlculs amb funcions Estadístiques.
. Càlculs amb funcions Lògiques.
. Escriure funcions.
. Modificació de funcions.
. Niar Funcions.

SESSIÓ 4

Objectius 
   • Capacitar als alumnes per la utilització de funcions. 

  Continguts
• Realització de Fórmules.

. Com crear una fórmula.
. Operadors Aritmètics.
. Diferents operadors.
. Selecció dels operadors.
. Referències Relatives.
. Referències Absolutes.

SESSIÓ 5

Objectius 
• Dotar als alumnes dels coneixements necessaris per poder crear gràfics. 
• Treballar amb les diferents eines que disposa Excel per canviar l’aspecte del full de càlcul i conèixer les diferents opcions per fer impressions.

Continguts
• Gràfics. 

. Tipus de Gràfic.
. Utilitzar l’assistent de gràfics.
. Modificar el Gràfic.

• Format Cel•les.

. Número.
. Alineació.
. Bordes.
. Trames.

• Impressió.

. Impressió a través del Botó d’Impressió (Directe).
. Impressió a través del Menú Arxiu (Opcions).
. Configuració de la pàgina.
. Configuració dels marges.
. Configuració de l’encapçalament i peus de pàgina.
. Configuració del full.

METODOLOGÍA:

La metodologia aplicada en aquestes sessions serà majoritàriament pràctica. A l’inici de la sessió es farà una breu introducció teòrica i posteriorment es desenvoluparan els diferents conceptes amb exercicis pràctics que seran revisats i comentats en grup.

 

Curs a càrrec de Toni Figueredo Sanz, a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del riu s/n, Martorell).

El cost d’aquesta formació és de 1.000 € a l’alumne no li suposa cap cost,  ja que la formació és subvencionada al 100% per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Martorell. Es prega compromís d’assistència.

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Entre 7-15 participants) Places assignades per rigorós ordre d’inscripcions

INSCRIPCIONS: Omplint aquest formulari (Clicar sobre l'enllaç)

 

Amb el suport:

 

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats