donem impuls a l'emprenedor!

"Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials" (FOAP 2023) - PENDENT APROVACIÓ

Formació per a aturats
Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n • 08760 Martorell)

 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Un certificat de professionalitat és un títol que acredita a un treballador/a en una qualificació professional dins del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

Són emesos pel “Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)” o, per l’Administració Laboral de les Comunitats Autònomes, i tenen validesa a tot el territori nacional. Els Certificats de Professionalitat estan composats per mòduls formatius i per un mòdul de pràctiques professionals.

Un cop superats els mòduls corresponents a aquest Certificat de Professionalitat, el SOC és el responsable d’expedir el títol a instància de la persona sol·licitant.

SESSIÓ INFORMATIVA i PROVA ESCRITA :

Data:  A determinar

Hora:  A determinar

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

• CURRICULUM VITAE
• Còpia del DNI O NIE
• Còpia del FULL INSCRIPCIÓ a l'Oficina de Treball
• Còpia de l'INFORME DE VIDA LABORAL
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic.
Nivell mínim requerit per aquest curs: Graduat escolar, ESO  o equivalent / Prova accés CFGM / Prova d’accés a la universitat +25 o +45 / Superar prova nivell*

HORARI I DURADA:

Dates:  A determinar

Horari:  A determinar

Durada: A determinar

FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Assistència social

NIVELL:

Nivell 2 d’entrada = Graduat escolar, ESO  o equivalent / Prova accés CFGM / Prova d’accés a la universitat +25a o +45ª / Superar prova nivell*
(*aquelles persones que no puguin acreditar la titulació mínima requerida, podran realitzar una prova d’avaluació de competències del nivell equivalent)

OBJECTIUS:

Formar a l’alumne/a en l’àmbit d’atenció sociosanitària a persones en institucions socials.
Aquest perfil professional té com a tasca principal atendre a persones dependents en institucions on es desenvolupi la seva actuació, mitjançant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinar competent, per tal de mantenir i millorar l’autonomia personal del pacient i les seves relacions amb l’entorn.

PERFIL D'ENTRADA DE L'ALUMNAT:

 • Nivell de Formació mínim: Graduat escolar, ESO  o equivalent / Prova accés CFGM / Prova d’accés a la universitat +25a o +45ª / Superar prova nivell*
 • Disponibilitat horària. Assistència obligatòria.
 • Motivació envers les ocupacions que ajudin en l’àmbit sociosanitari.
 • Sense problemes físics greus i de resistència física.

PRINCIPALS SORTIDES PROFESSIONALS:

 • Auxiliar sociosanitari de persones dependents en institucions.
 • Cuidador/a de persones amb discapacitats físiques, psíquiques i/o sensorials.
 • Gerocultor/a.

MODULS QUE COMPOSEN EL PROGRAMA:

 1. Recolzament en l’organització en intervencions en l’àmbit institucional: recolzament en la recepció i acollida i organització d’activitats en institucions de persones dependents. (100h)
 2. Intervenció en l’atenció higienico-alimentària en institucions  (70h)
 3. Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions (70h)
 4. Recolzament psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions: animació social,manteniment i millora de les activitats diàries i tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions (130h)
 5. Formació complementària (40h)
 6. Pràctiques professionals en empresa (80h)

Per consultar la fitxa accediu aquest enllaç
Per consultar els continguts accediu aquest enllaç

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 15 participants)

PREINSCRIPCIONS:  Omplir aquest FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (clicar a sobre de l'enllaç)

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats