donem impuls a l'emprenedor!

"Neteja de superficies i mobiliari en edificis i locals" (FOAP 2023) - PENDENT APROVACIÓ

Formació per a aturats
Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n • 08760 Martorell)

 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Un certificat de professionalitat és un títol que acredita a un treballador/a en una qualificació professional dins del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

Són emesos pel “Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)” o, per l’Administració Laboral de les Comunitats Autònomes, i tenen validesa a tot el territori nacional.

Els Certificats de Professionalitat estan composats per mòduls formatius i per un mòdul de pràctiques professionals. Un cop superats els mòduls corresponents a aquest Certificat de Professionalitat, el SOC és el responsable d’expedir el títol a instància de la persona sol·licitant.

SESSIÓ INFORMATIVA:

Data: A determinar

Hora: A determinar

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

• CURRICULUM VITAE
• Còpia del DNI O NIE
• Còpia del FULL INSCRIPCIÓ a l'Oficina de Treball
• Còpia de l'INFORME DE VIDA LABORAL
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic. Nivell mínim requerit per aquest curs: Educació Primària

HORARI I DURADA:

Dia inici: A determinar

Durada: A determinar

Horari:  A determinar

FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Serveis socioculturals i a la comunitat

NIVELL:

Nivell 1 d’entrada = Formació Bàsica / Sense coneixements previs

OBJECTIUS:

Fer les tasques de neteja i manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals, seleccionar les tècniques, els estris, productes i les màquines per garantir la higienització, conservació i manteniment, si s’escau, sota la supervisió del professional competent, i complir la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut.

PERFIL D'ENTRADA DE L'ALUMNAT:

  • Majors de 16 anys (preferentment, majors de 18 anys).
  • Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de l’inici del curs. Cal tenir actualitza la inscripció. El curs s’adreça prioritàriament a persones aturades, tot i que també hi poden accedir persones que estiguin en actiu. En els dos casos, cal estar inscrit.
  • Nivell de Formació mínim: Formació Bàsica
  • Disponibilitat horària. Assistència obligatòria
  • Motivació envers les ocupacions a realitzar

PRINCIPALS SORTIDES PROFESSIONALS:

Desenvolupar la activitat professional en el sector de la neteja i higienització de tota classe d'edificis, locals, centres o institucions sanitàries i de salut, públics o privats, indústries, elements de transport (terrestre, aeri, marítim), màquines, espais i instal·lacions, suports publicitaris i mobiliari urbà.

Personal de neteja o netejador, en general, Peó especialista de neteja, Especialista de neteja, Netejador/a de vidres, Expert/a en neteja d'immobles, Vidrier/a d'edificis i Netejador/a de finestres.

MODULS QUE COMPOSEN EL PROGRAMA:

1. Neteja, tractament i manteniment de terres, parets i sostres en edificis i locals. (30 hores).
2. Neteja del mobiliari interior. (30 hores).
3. Neteja de vidres en edificis i locals. (30 hores).
4. Tècniques i procediments de neteja amb utilització de maquinària. (60 hores).
5. Formació complementària (20 h)
6. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (80 hores).

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 15 participants)

PREINSCRIPCIONS: Omplir aquest FORMULARI D'INSCRIPCIÓ  (clicar a sobre de l'enllaç)

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats