donem impuls a l'emprenedor!

Eina per a gestionar el teu negoci. Compte de resultats per a persones autònomes i pime

Formació per a empreses i emprenedors
28/09/2022 13:30 Ajuntament d'Esparraguera [PRESENCIAL]

Econòmica, financera i fiscal

PRESENCIAL

 

DATA:

Dies: 28 de setembre i 5 d'octubre de 2022

Horari: de 9:30 a 13:30 h.

DURACIÓ:

2 sessions de 4h (total de 8 hores)

A QUI VA DIRIGIT:

El taller va adreçat a les persones empresàries individuals i pimes de qualsevol sector que necessitin incrementar la capacitat de gestió amb una eina fàcil que els hi ajudi a dirigir el seu negoci per a millorar el resultat de la seva empresa i a valorar l'impacte de les seves decisions de gestió en el futur.

OBJECTIUS:

- Ajudar en la gestió del dia a dia amb una eina en excel anomenada CRAP "Compte de Resultats per a Autònom/a i PIMES" per analitzar els ingressos, despeses, el resultat de l'empresa, les ràtios de gestió i el volum de facturació que necessita en funció de la seva estructura.


- Aprendre a projectar l'empresa a un any vista per poder veure l'impacte de les decisions sobre el resultat de l'empresa i decidir si és possible realitzar canvis en PVP, costos, marges, inversió, personal, subcontractació o endeutament.

METODOLOGIA

En presencial, combinació del contingut teòric amb exercicis pràctics. Utilització del mètode del cas per a ensenyar la utilitat del compte de resultats com a eina de gestió. L’ús d'un cas pràctic desenvolupat en l'eina CRAP (Compte de Resultats per a Autònom/a i Pime) permet mostrar a les persones empresàries quina informació necessiten per omplir l’eina i treure conclusions del resultat i de les ràtios obtingudes. L’eina s’explica pas a pas i es dóna temps per a omplir l’apartat explicat. Mitjançant el treball en equip, projectarem el compte de resultats a un any vista i cada persona decidirà les accions a prendre en la projecció del segon exercici. En línia, addicionalment, es revisa cada cas de forma individual amb l’opció de compartir pantalla.

CONTINGUTS:

Sessió 1

1 - Coneixements bàsics. Ingressos, despeses, inversió, finançament i compte de resultats.

2 - Explicació de l'eina CRAP Compte de Resultats per a Autònom/a i PIMES.

3 - Cas pràctic: realització i anàlisi del compte de resultats anual amb un exemple.

4 - Projecció de la xifra de vendes i costos directes per línia de negoci.

5 - Projecció de costos d’estructura. Despeses fixes, despeses de personal, inversió i despeses financeres.

 

Sessió 2

1 - Omplir l'eina CRAP pas a pas.

2 - Anàlisi del resultat i explicació de les ràtios del primer exercici.

3 - Prendre decisions sobre la gestió del primer exercici.

4 - Projecció del Compte de Resultats del segon exercici.

5 - Anàlisi del resultat i de les ràtios del segon exercici. Prendre decisions sobre la gestió.

 

Curs a càrrec de Lourdes Pérez Retamero (Educaemotions).

El cost d’aquesta formació és de 880€, a l’alumne no li suposa cap cost, ja que la formació és subvencionada al 100% per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Martorell. Es prega compromís d’assistència.

 

MÉS INFORMACIÓ: empresa@esparraguera.cat

PLACES LIMITADES Places assignades per rigorós ordre d’inscripcions

INSCRIPCIONS:  Omplint aquest formulari (Clicar sobre l'enllaç)
 

Amb el suport:

 

 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l'FSE en el marc dels "Programes de suport al desenvolupament local”

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats