donem impuls a l'emprenedor!

“Socorrisme en instal·lacions aquàtiques” (FOAP 2023) - PENDENT APROVACIÓ

Formació per a aturats
Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n • 08760 Martorell)

 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Un certificat de professionalitat és un títol que acredita a un treballador/a en una qualificació professional dins del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

Són emesos pel “Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)” o, per l’Administració Laboral de les Comunitats Autònomes, i tenen validesa a tot el territori nacional.

Els Certificats de Professionalitat estan composats per mòduls formatius i per un mòdul de pràctiques professionals. Un cop superats els mòduls corresponents a aquest Certificat de Professionalitat, el SOC és el responsable d’expedir el títol a instància de la persona sol·licitant.

ACREDITACIÓ ROPEC

El certificat  de Professionalitat "Socorrisme en instal·lacions aquàtiques” et permet sol·licitar un certificat d'acreditació per poder exercir com a socorrista aquàtic en piscines i inscriure's al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya - ROPEC.

SESSIÓ INFORMATIVA:

Data:  A determinar
Hora:  A determinar

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

• CURRICULUM VITAE
• Còpia del DNI O NIE
• Còpia del FULL INSCRIPCIÓ a l'Oficina de Treball
• Còpia de l'INFORME DE VIDA LABORAL
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic. Nivell mínim requerit per aquest curs: Educació Primària

HORARI I DURADA:

Dia inici: A determinar

Durada:   A determinar

Horari:    A determinar

FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Activitats físiques i esportives

NIVELL:

Nivell 2 d’entrada = Graduat escolar, ESO  o equivalent / Prova accés CFGM / Prova d’accés a la universitat +25a o +45ª / Superar prova nivell*

(*aquelles persones que no puguin acreditar la titulació mínima requerida, podran realitzar una prova d’avaluació de competències del nivell equivalent)

OBJECTIUS:

El Certificat de Professionalitat Socorrisme en instal•lacions aquàtiques capacita per treballar de socorrista en
piscines i parcs aquàtics amb la funció de:

 • Vetllar per la seguretat dels usuaris de piscines i instal•lacions aquàtiques
 • Prevenir situacions potencialment perilloses
 • Intervenir de manera eficaç en cas d'accident o emergència

PERFIL D'ENTRADA DE L'ALUMNAT:

 • Majors de 16 anys (preferentment, majors de 18 anys).
 • Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de l’inici del curs. Cal tenir actualitza la inscripció. El curs s’adreça prioritàriament a persones aturades, tot i que també hi poden accedir persones que estiguin en actiu. En els dos casos, cal estar inscrit.
 • Requisit acadèmic: NIVELL 2
 • Saber nedar
 • Disposar del títol de graduat en ESO, o equivalent. En el cas de no acreditar titulació cal superar unes proves d’avaluació de les competències claus de matemàtiques i comunicació lingüística.

PRINCIPALS SORTIDES PROFESSIONALS:

Les persones titulades amb el Certificat de Professionalitat “Socorrisme en Instal•lacions Aquàtiques” poden treballar com a:

 • Socorrista en piscines
 • Socorrista en parcs aquàtics
 • Socorrista en piscines naturals

Continuïtat: accedir a un certificat de professionalitat de nivell 3 de la família d’activitats físiques i esportives.

MODULS QUE COMPOSEN EL PROGRAMA:

 1. Natació (120 hores)
 2. Prevenció d’accidents en instal•lacions aquàtiques (40 hores)
 3. Rescat d’accidentats en instal•lacions aquàtiques (90 hores)
 4. Primers auxilis (40 hores)
 5. Pràctiques professionals no laborals (80 hores)
 6. Formació complementària (10 hores)

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 15 participants)

PREINSCRIPCIONS: Omplir aquest FORMULARI D'INSCRIPCIÓ  (clicar a sobre de l'enllaç)

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats