donem impuls a l'emprenedor!

"Operacions bàsiques de restaurant i bar" (FOAP 2022)

Formació per a aturats
13/01/2023 10:30 Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n • 08760 Martorell)

Certificat de Professionalitat

Un certificat de professionalitat és un títol que acredita a un treballador/a en una qualificació professional dins del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.
Són emesos pel “Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)” o, per l’Administració Laboral de les Comunitats Autònomes, i tenen validesa a tot el territori nacional. Els Certificats de Professionalitat estan composats per mòduls formatius i per un mòdul de pràctiques professionals. Un cop superats els mòduls corresponents a aquest Certificat de Professionalitat, el SOC és el responsable d’expedir el títol a instància de la persona sol·licitant.

SESSIÓ INFORMATIVA:

Data: 08 de febrer de 2023

Hora: 10.30h


Documentació a aportar:

• CURRICULUM VITAE
• Còpia del DNI O NIE
• Còpia del FULL INSCRIPCIÓ a l'Oficina de Treball
• Còpia de l'INFORME DE VIDA LABORAL
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic. Nivell mínim requerit per aquest curs: Educació Primària

HORARI I DURADA:

Dates: del 20 de febrer al 30  de juny de 2023

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14:00 h

 

FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Hosteleria i turisme


NIVELL:
 

Nivell 1 d’entrada = Formació Bàsica / Sense coneixements previs

 

OBJECTIUS:

Assistir en el servei i preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpids, executant i aplicant operacions, tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d’aliments i begudes.

 1. Assistir en el servei d’aliments i begudes.
 2. Executar operacions bàsiques d’aprovisionament, i preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpids.

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

Majors de 16 anys (preferentment, majors de 18 anys).
Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de l’inici del curs. Cal tenir actualitza la inscripció.
El curs s’adreça prioritàriament a persones aturades, tot i que també hi poden accedir persones que estiguin en actiu. En els dos casos, cal estar inscrit.

Requisit acadèmic: NIVELL 1:
No requereix d’uns estudis d’entrada. No obstant, la formació sempre té una part teòrica, no únicament pràctica i per això es recomana, com a mínim, un nivell de certificat d’estudis o equivalent (saber llegir, escriure i fer comptes senzills).

 

Principals sortides professionals:

Desenvolupa la seva activitat professional, com a auxiliar o ajudant, tant en grans com en mitjanes i petites empreses de restauració, bars i cafeteries.

Ajudant/a de cambrer/a. Ajudant/a de bar. Ajudant/a de rebost. Auxiliar de col•lectivitats.
Empleat/ada de petit establiment de restauració.

 

MODULS QUE COMPOSEN EL PROGRAMA:

 1. Servei bàsic de restaurant bar. (90 hores)
 2. Ús de la dotació bàsica del restaurant i assistència en el preservei. (30 hores)
 3. Servei bàsic d'aliments i begudes i tasques de postservei al restaurant. (60 hores)
 4. Aprovisionament, begudes i menjars ràpids. (90 hores)
 5. Aprovisionament i emmagatzematge d'aliments i begudes al bar. (30 hores)
 6. Preparació i servei de begudes i menjars ràpids al bar. (60 hores)
 7. Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració. (30 hores)
 8. Formació complementaria: Tècniques de recerca de feina, Medi ambient, Prevenció de riscos laborals (40 hores)
 9. Pràctiques professionals no laborals (80 hores)

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 15 participants)

PREINSCRIPCIONS: Omplir aquest FORMULARI D'INSCRIPCIÓ  (clicar a sobre de l'enllaç)

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats