donem impuls a l'emprenedor!

Curs "Anglès N3 Nivell B1" (FOAP 2023) - PENDENT D'APROVACIÓ

Formació per a aturats
Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell)

Especialitat formativa No Certificat de professionalitat

Formació en llengua anglesa 100 % subvencionada.

Examen oficial de Cambridge.

Durada del curs: 220 hores totals (180 h teòriques, 40 h formació complementària i exàmen oficial)

 

SESSIÓ INFORMATIVA:

Data: A determinar

Hora: A determinar

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

• CURRICULUM VITAE
• Còpia del DNI O NIE
• Còpia del FULL INSCRIPCIÓ a l'Oficina de Treball
• Còpia de l'INFORME DE VIDA LABORAL
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic.

HORARI I DURADA:

Data:  A determinar

Horari: A determinar

OBJECTIUS:

Adquirir un grau satisfactori de domini de la competència comunicativa en llengua estrangera(anglès) en comprensió oral i escrita, expressió i interacció oral i expressió escrita, que permeti una certa autonomia en situacions de la vida quotidiana i una iniciació en altres situacions de comunicació menys habituals, de manera adequada i en una llengua estàndard.

 • Competències lingüístiques: ampliació del vocabulari.
 • Comprensió oral: Comprendre els punts principals i informació específica de textos orals (intervencions, debats, amb referències, instruccions, narracions...) de forma clara i amb possibilitat de fer aclariments.
 • Comprendre i identificar la informació essencial, punts principals i detalls rellevants de textos orals.
 • Expressió oral: expressar-se adequadament, de forma eficaç i amb una fluïdesa raonable, de temes o situacions diverses narrant i descrivint experiències o justificant opinions pròpies. Plantejar el discurs de forma coherent i clara, organitzat i cohesionat.
 • Comprensió escrita: Localitzar la informació en els textos més extensos, escriure textos senzills sobre temes quotidians o d’interès personal.

CONTINGUTS:

 1. Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua anglesa.
 2. Elements gramaticals, fonètics i dortografia de la llengua anglesa.
 3. Desenvolupament d'habilitats lingüístiques per escoltar, parlar i conversar.
 4. Desenvolupament d'habilitats lingüístiques per llegir i escriure.
 5. Tècniques de cerca, tractament i presentació de la informació.

PERFIL D'ENTRADA DE L'ALUMNAT:

 • Nivell de coneixements de llengua anglesa: Nivell A2 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.
 • Disponibilitat horària: assistència obligatòria.
 • Persones majors de 16 anys
 • Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de l’inici del curs. Cal tenir actualitza la inscripció.

El curs s’adreça prioritàriament a persones aturades, tot i que també hi poden accedir persones que estiguin en actiu. En els dos casos, cal està inscrit a l’Oficina de Treball del SOC.

 

Per consultar els continguts accediu aquest enllaç

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01.

PLACES LIMITADES (Màxim 15 participants)

PREINSCRIPCIONS: Omplir aquest FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (clicar a sobre de l'enllaç)

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats