donem impuls a l'emprenedor!

Curs "Alemany N2 Nivell A1" (FOAP 2023) - PENDENT D'APROVACIÓ

Formació per a aturats
Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell)

 

Especialitat formativa No Certificat de professionalitat

Formació en llengua alemanya 100 % subvencionada.

Al final del curs existeix la possibilitat de presentar-se per a l’examen oficial d’alemany del Goethe-Institut, el Goethe-Zertifikat A1.

Durada del curs: 220 hores totals (180 h teòriques, 40 h formació complementària i exàmen oficial)


SESSIÓ INFORMATIVA:

Data: A determinar

Hora: A determinar

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

• CURRICULUM VITAE
• Còpia del DNI O NIE
• Còpia del FULL INSCRIPCIÓ a l'Oficina de Treball
• Còpia de l'INFORME DE VIDA LABORAL
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic.

HORARI I DURADA:

Data:  A determinar

Horari: A determinar

OBJECTIUS:

Adquirir el nivell de competència necessària en l'àmbit de les llengües estrangeres (Alemany) per comprendre, interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica, tant oral com escrita, utilitzant una llengua estàndard.

Aquest programa formatiu proporcionarà a l’alumnat la formació i l’aprenentatge en llengua alemanya necessària per que puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivel A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

CONTINGUTS:

1. Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació en llengua alemanya.
2. Elements gramaticals i fonètics en lús de la llengua alemanya.
3. Produccions orals en llengua alemanya.
4. Produccions escrites en llengua alemanya.

PERFIL D'ENTRADA DE L'ALUMNAT:

  • Sense coneixements previs, principiants.
  • Disponibilitat horària: assistència obligatòria.
  • Persones majors de 16 anys
  • Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de l’inici del curs. Cal tenir actualitza la inscripció.


El curs s’adreça prioritàriament a persones aturades, tot i que també hi poden accedir persones que estiguin en actiu. En els dos casos, cal està inscrit a l’Oficina de Treball del SOC.

 

Per consultar els continguts accediu aquest enllaç

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01.

PLACES LIMITADES (Màxim 15 participants)

PREINSCRIPCIONS: Omplir aquest FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (clicar a sobre de l'enllaç)

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats