donem impuls a l'emprenedor!

"Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials" (FORMACIÓ OCUPACIONAL)

Formació per a aturats
02/03/2015 09:00 Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner

 

Certificat de Professionalitat

Un certificat de professionalitat és un títol que acredita a un treballador/a en una qualificació professional dins del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.
Són emesos pel “Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)” o, per l’Administració Laboral de les Comunitats Autònomes, i tenen validesa a tot el territori nacional. Els Certificats de Professionalitat estan composats per mòduls formatius i per un mòdul de pràctiques professionals. Un cop superats els mòduls corresponents a aquest Certificat de Professionalitat, el SOC és el responsable d’expedir el títol a instància de la persona sol·licitant.

SESSIÓ INFORMATIVA i PROVA ESCRITA : 

Data: Divendres 20 de febrer de 2015
Hora Grup 1:  10.00 hores
Hora Grup 2:  11.30 hores
Lloc: Sala de Conferències Molí Empresa (Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner)
Documentació a aportar: CURRICULUM VITAE
 

HORARI I DURADA:

Data d'Inici:  2 de març de 2015   Data Final: 22 de juliol de 2015

Durada: 470 hores totals
Horari: De dilluns a divendres de les 9.00 a les 14.00 h. (5h/dia) + pràctiques en empresa (horari a convenir) 

FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Assistència social

NIVELL:

Nivell 2 d’entrada = GRADUAT ESO/EQUIVALENT o PROVA DE NIVELL*
(*aquelles persones que no puguin acreditar la titulació mínima requerida, podran realitzar una prova d’avaluació de competències del nivell equivalent)

OBJECTIUS:

Formar a l’alumne/a en l’àmbit d’atenció sociosanitària a persones en institucions socials.
Aquest perfil professional té com a tasca principal atendre a persones dependents en institucions on es desenvolupi la seva actuació, mitjançant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinar competent, per tal de mantenir i millorar l’autonomia personal del pacient i les seves relacions amb l’entorn.

Perfil d’entrada de l’alumnat:

• Nivell de Formació mínim: Graduat o certificat ESO o equivalent // Prova de nivell
• Disponibilitat horària. Assistència obligatòria
• Motivació envers les ocupacions que ajudin en l’àmbit sociosanitari.
• Sense problemes físics greus i de resistència física

Principals sortides professionals:

•  Ajudar a tenir cura de persones dependents en institucions.
•  Ajudar a tenir cura de persones amb discapacitats tant físiques, psíquiques com sensorials.
• Tasques de gerocultura.

MODULS QUE COMPOSEN EL PROGRAMA:

1. Recolzament en l’organització en intervencions en l’àmbit institucional: recolzament en la recepció i acollida i organització d’activitats en institucions de persones dependents. (100h)
2. Intervenció en l’atenció higienico-alimentària en institucions  (70h)
3. Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions (70h)
4. Recolzament psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions: animació social,manteniment i millora de les activitats diàries i tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions (130h)
5. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere i prevenció de riscos laborals (20h)
6. Pràctiques professionals en empresa (80h)

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 15 participants)

PREINSCRIPCIONS: PREINSCRIPCIONS TANCADES!
Omplint el formulari de preinscripció i aportant la següent documentació:

• CURRICULUM VITAE
• CÒPIA DEL DNI O NIE
• CÒPIA DEL FULL inscripció a l'Oficina de Treball
• CÒPIA del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el nivell acadèmic requerit pel/s curs/os sol·licitat/s (si no el teniu, en el seu defecte haureu de fer una prova de nivell en els cursos de nivell 2 i 3)

 

 

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats