donem impuls a l'emprenedor!

"L'IRPF i L'IVA després de la Reforma Fiscal 2015-2016" (FEM XARXA, FEM EMPRESA) Sant Andreu de la Barca

Formació per a empreses i emprenedors
12/03/2015 15:00 Promoció Econòmica Sant Andreu de la Barca · Escoles Velles

 

Curs de formació

DATA:

Dies: 12 i 17 de març de 2015

Horari: de 15.00 a 19.00 h

DURACIÓ:

2 sessions de 4 hores (Total 8 hores)

A QUI VA DIRIGIT:

La formació va dirigida a:

  • Empresaris/àries individuals autònoms/es, professionals independents i socis/ies de Societats Civils amb la seva empresa en funcionament, que tinguin interès a actualitzar els seus coneixements dels aspectes fiscals que afecten al seu negoci i/o resoldre dubtes sobre la temàtica en qüestió.
  • Persones que estan sospesant l'idea d'autocupar-se o que ja estan en la fase de disseny del seu projecte o en la fase de posada en marxa, i que poden tenir dubtes a resoldre en matèria fiscal del seu futur negoci.
  • Personal treballador de departaments fiscals que tinguin interès en conèixer les últimes novetats fiscals.

No és necessari que les persones assistents tinguin coneixements previs en la matèria.

OBJECTIUS:

Els objectius del seminari queden resumits en els següents punts:

Que totes les persones assistents coneguin les qüestions bàsiques dels dos principals imposts a què està sotmesa la seva activitat econòmica, l'IRPF i l'IVA, així com que coneguin les principals novetats introduïdes per la reforma fiscal i com aquestes poden afectar a la seva tributació.

Que totes les persones assistents comprenguin el contingut i la mecànica dels impostos de la seva activitat, a través de la pràctica.

Que totes les persones assistents disposin d'un material que exposi de forma sintètica i ordenada la informació subministrada en les sessions i que els serveixi de posterior material de consulta.

CONTINGUT:

1ª Sessió: Contingut teòric

1. Aspectes bàsics i novetats de la reforma fiscal de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

2. Aspectes bàsics i novetats de la reforma fiscal de l'Impost sobre el Valor Afegit.

2ª Sessió: Contingut pràctic

3. Casos pràctics de l'Impost sobfre la Renda de les Persones Físiques

4. Casos pràctics de l'Impost sobre el Valor Afegit

METODOLOGIA:

La metodologia de la sessió serà teòric-pràctica i en tot moment es demanarà la participació dels assistents. La sessió pràctica es desenvoluparà en una aula d'informàtica on els assistents tindran l'oportunitat de confeccionar els models tributaris que es liquiden amb l'Agència Tributària, a través de diferents supòsits on, sens dubte, qualsevol assistent es veurà reconegut.

La metodologia seguida permetrà assolir el programa establert, alhora que oferirà la flexibilitat necessària per a adaptar la matèria als nivells i necessitats dels participants.

 

Curs a càrrec de Yolanda Presa Alamillos, tècnica en formació i assessorament, a les instal·lacions de l'edifici de l'Agència de Desenvolupament Local Escoles Velles (Carretera de Barcelona núm 1 · 08740 Sant Andreu de la Barca)

MÉS INFORMACIÓ: escolesvelles@sabarca.cat , nredondo@sabarca.cat o al telèfon 93 635 64 07

PLACES LIMITADES (Màxim 25 participants) 

INSCRIPCIONS:  TANCADES

      

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats