donem impuls a l'emprenedor!

ADMINISTRACIO DE FINQUES I ARQUITECTA

ARCOTEC GLOBAL, S.L.

Som una empresa d’administració de finques dirigida per la Sara Pérez Cornet, arquitecta i administradora de finques col·legiada. T’oferim serveis d’arquitectura i de comunitats de propietaris al mateix espai.  Ningú més que nosaltres et pot donar tant alhora.


Oferim a les nostres comunitats de propietaris un servei basat amb la transparència i rigor que caracteritza el nostre treball.

Contactar

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure tots els anuncis