donem impuls a l'emprenedor!

C&S GESTIÓ INTEGRAL I ASSESSORAMENT D'EMPRESES

http://www.cisassessors.es/
C/ Prat de la Riba 10
937743527
cis@cisassessors.es
Assessories i Gestions

Gestió integral, assessorament d'empreses, Punt PAE.

C & S Assessors, és la nova generació d'un negoci que neix de l'experiència d'un despatx de més de 15 anys, de manera que creiem que té una combinació excepcional per al món de l'assessoria, ja que compta amb la frescor i dinamisme d'un equip jove, avalat per l'experiència d'Assessors experimentats en totes les matèries citades anteriorment.

Tots i cada un dels professionals del nostre despatx tenen la titulació, formació i coneixements més adequats als serveis que presten en els diferents departaments. La nostra experiència ens capacita donar solucions a tots els problemes que puguin sorgir en el món de l'empresa i de les persones que la integren.

Veure totes les empreses