donem impuls a l'emprenedor!

"Gestió administrativa i finançera del comerç internacional" (FORMACIÓ OCUPACIONAL 2016)

Formació per a aturats
30/01/2017 08:30 Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n • 08760 Martorell)

 

Certificat de Professionalitat

Un certificat de professionalitat és un títol que acredita a un treballador/a en una qualificació professional dins del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.
Són emesos pel “Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)” o, per l’Administració Laboral de les Comunitats Autònomes, i tenen validesa a tot el territori nacional. Els Certificats de Professionalitat estan composats per mòduls formatius i per un mòdul de pràctiques professionals. Un cop superats els mòduls corresponents a aquest Certificat de Professionalitat, el SOC és el responsable d’expedir el títol a instància de la persona sol·licitant.

SESSIÓ INFORMATIVA i PROVA ESCRITA:

Data: 18 de gener de 2017
Hora: 10.30 h
Lloc: Sala de Conferències Molí Empresa (Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner)

Documentació a aportar:

• CURRICULUM VITAE
• Còpia del DNI O NIE
• Còpia del FULL INSCRIPCIÓ a l'Oficina de Treball
• Còpia de l'INFORME DE VIDA LABORAL
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic.
Nivell mínim requerit per aquest curs: Batxillerat, BUP, COU  o equivalent / FPII / Prova accés PACFGS / Prova accés CFGS / Prova d’accés a la universitat +25a o +45ª / Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família que es vol cursar  / Superar prova nivell*

* Si no disposeu del títol que acrediti el nivell requerit haureu de realitzar les proves de competències per l’accés al curs.

HORARI I DURADA:

Data d'Inici i final: del 30 de gener al 7 de setembre del 2017

Durada: 680 hores totals
Horari: de 8.30 a 14.30 h

FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Comerç i màrqueting

NIVELL:

Nivell 3 d’entrada = Batxillerat, BUP, COU  o equivalent / FPII / Prova accés PACFGS / Prova accés CFGS / Prova d’accés a la universitat +25a o +45ª / Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família que es vol cursar  / Superar prova nivell*
(*aquelles persones que no puguin acreditar la titulació mínima requerida, podran realitzar una prova d’avaluació de competències del nivell equivalent)

OBJECTIUS:

Realitzar la gestió administrativa i financera, així com la dels mitjans de cobrament i pagament en les operacions de comerç internacional, d'acord amb objectius i procediments establerts.

Perfil d’entrada de l’alumnat:

• Nivell de Formació mínim: Batxillerat, BUP, COU  o equivalent / FPII / Prova accés PACFGS / Prova accés CFGS / Prova d’accés a la universitat +25a o +45ª / Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família que es vol cursar  / Superar prova nivell*

• Disponibilitat horària. Assistència obligatòria

Principals sortides professionals:

Desenvolupar la seva activitat en qualsevol sector productiu en l'àrea d'administració del comerç internacional.

Els principals subsectors en què pot desenvolupar la seva activitat són:

 • Indústria, Comerç, Agricultura i Serveis: departament de Comerç Internacional.
 • Entitats Financeres i Assegurances: departament d'exterior.
 • Empreses intermediàries en el comerç internacional: agències transitàries, agències comercials, empreses consignatàries, agències de duanes i empreses d'assessorament comercial, jurídic, etc.
 • Empreses importadores, exportadores i distribuïdores-comercialitzadores
 • Empreses de transport i logística.
 • Associacions, institucions, organismes i Organitzacions no Governamentals (ONG).

Ocupacions i llocs de treball relacionats:

 • Tècnics / es en comerç exterior.
 • Gestors / es de duanes
 • Assistent al departament d'operacions comercials internacionals.
 • Tècnic / a d'operacions exteriors (entitats financeres / assegurances).
 • Tècnic / a en administració del comerç internacional.
   

MODULS QUE COMPOSEN EL PROGRAMA:

1. Gestió administrativa del comerç internacional (230 hores)
2. Finançament internacional (180 hores)
3. Mitjans de pagament internacionals (90 hores)
4. (Transversal): Anglès professional per a comerç internacional (120 hores)
5. Formació complementària (20 h)
6. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Gestió administrativa i financera del comerç internacional (40 hores)

Per consultar la fitxa accediu aquest enllaç
Per consultar els continguts accediu aquest enllaç

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 15 participants)

PREINSCRIPCIONS: Omplint aquest FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (clicar a sobre de l'enllaç) i aportant la següent documentació:

• CURRICULUM VITAE
• CÒPIA DEL DNI O NIE
• CÒPIA DEL FULL inscripció a l'Oficina de Treball
• CÒPIA del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el nivell acadèmic requerit pel/s curs/os sol·licitat/s (si no el teniu, en el seu defecte haureu de fer una prova de nivell en els cursos de nivell 2 i 3)

 

 

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats