donem impuls a l'emprenedor!

L’Ajuntament de Martorell aprova els ajuts econòmics directes “MARTORELL ACTUA” a comerços, petites empreses i autònoms per pal·liar els efectes de la Covid-19

23/09/2020 13:37

L'Ajuntament de Martorell ha aprovat al ple d'aquest dilluns 21 de setembre, per unanimitat, les bases que regiran els ajuts econòmics directes destinats al petit comerç, persones autònomes i empreses de Martorell amb un màxim de 10 treballadors, per despeses vinculades al manteniment o reactivació de la seva activitat després de la crisi provocada per la pandèmia. Cada destinatari que compleixi els requisits rebrà una subvenció de 500 euros, amb possibilitat d’ampliació en 200 més.

Es tracta d’una de les actuacions emmarcada dins el Pla de Reactivació Econòmica i de Protecció Social  “Martorell Actua” que contempla accions en diversos àmbits per fer front als efectes de la COVID-19.
El ple municipal celebrat aquest 21 de setembre ha aprovat les bases que regiran aquestes subvencions en règim de concurrencia no competitiva, un cop resoltes les al·legacions i quan esdevinguin definitives, s’obrirà el termini per sol·licitar les ajudes. L’objectiu de les ajudes és que aquests sectors puguin fer front a les despeses que se’ls han anat ocasionant amb posterioritat a l’estat d’alarma i que puguin pal·liar els efectes de la inactivitat que els ha provocat la situació actual.

Persones Beneficiàries

Aquesta nova línia d'ajuts específics per la situació de la covid-19 aprovada, la podran sol•licitar totes aquelles a persones treballadores autònomes, empreses i comerç amb un màxim de 10 treballadors, amb seu social, delegació o centre de treball a Martorell, amb un volum de vendes no superior a 600.000 euros anuals i que han reduït el volum de facturació en un 50% o més en relació amb el facturat el mateix període de l'any anterior de la seva activitat a causa dels efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 

Imports i despeses subvencionables

L'ajut consisteix en una aportació única directa a cada beneficiari/ària de 500€, ampliable amb un import addicional de 200€ per aquells autònoms o empreses que no hagin aplicat cap expedient de regulació de l'ocupació (ERO o ERTO) ni durant la suspensió de la seva activitat a conseqüència de l'estat d'alarma o de les restriccions que pugui determinar l'Estat, ni durant els dos mesos següents a la finalització  d'aquest. Aquestes quantitats es veuran reduïdes en aquells casos en què la justificació de despeses no sigui suficient per justificar la totalitat de la quantitat de la subvenció.

L’import concedit d’aquesta subvenció s'haurà de destinar a fer front a les despeses fixes pel manteniment o reactivació del negoci, tals com lloguers i hipoteques dels locals, subministraments bàsics (aigua, llum, gas...), costos laborals del personal contractat per compte aliena i altres obligacions tributàries (Impost sobre béns immobles i de la taxa per la recollida de residus comercials...), que s'han generat durant la vigència de l'estat d'alarma i/o el procés de desescalada.

Els ajuts són compatibles i acumulables amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, així mateix, les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.

 

Sol·licitud i documentació

La sol·licitud de les subvencions, en règim de concurrència no competitiva, es podrà tramitar pròximament per via telemática a la seu electrònica del web municipal amb instància general adjuntant la sol·licitud específica i tota la documentació requerida, que es podrà consultar al web www.martorell.cat i www.moliempresa.cat.

 

Ajuntament de Martorell

Veure totes les notícies