donem impuls a l'emprenedor!

Martorell decreta mesures addicionals per a la prevenció i el control de la COVID-19

25/10/2020 22:14

L'Ajuntament de Martorell pren de manera immediata i urgent, mesures addicionals, el decret va entrar en vigor la mitjanit de divendres i fins al 7 de novembre. Les mesures comporten el tancament temporal dels equipaments esportius, culturals, els esplais de gent gran, els parcs i jardins públics, i les zones d’esbarjo i esportives a la via pública.

També se suspèn la prestació presencial dels serveis esportius, de l’Aula Municipal d’Anglès, de l’Escola Municipal de Música i l’Aula d’Art, que mantindrà les activitats online, juntament amb l’Espai Jove Punt Nord.

Es prohibeix la realització d’actes i activitats de pública concurrència a la via i als espais públics, així com als equipaments de titularitat pública. Es deixa sense efecte les reserves d’espais municipals per fer activitats presencials, excepte les que s’han de realitzar aquest cap de setmana.

Durant el període de vigència d’aquesta resolució i les seves possibles pròrrogues, no s’exigirà el pagament de les taxes o dels preus públics corresponents als serveis i a les activitats municipals que deixen de prestar-se, tret d’aquells que continuïn la seva prestació de forma virtual, als quals s’aplicarà una reducció del 50% de l’import.

Se seguiran celebrant a distància, a través de videoconferència, les sessions dels òrgans col?legiats de l’Ajuntament de Martorell, del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell i de Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal, S.L., així com de les reunions de les comissions d’estudi dels reglaments i ordenances municipals.

 

Veure totes les notícies