donem impuls a l'emprenedor!

[AUTÒNOMS-MICROEMPRESES] Ajuts GENERALITAT CATALUNYA per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19

08/11/2020 16:51

A partir de dilluns 9 de novembre, a les 9 del matí, es podrà sol·licitar l’ajut de 2.000 euros que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya donarà a les persones autònomes afectades per les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

La sol·licitud s’ha de presentar via telemàtica a treball.gencat.cat/ajutautonoms

El termini per presentar la sol·licitud finalitzarà en 10 dies des d’avui o quan s’exhaureixi el pressupost de 20 milions d’euros addicionals per a portar a terme aquest ajut d’urgència del que se’n podran beneficiar 10.000 persones treballadores autònomes.

L’objectiu de l’ajut de 2.000 euros és afavorir el manteniment de l’activitat econòmica i pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia d’aquest col·lectiu.

La nova partida pressupostària de 20 milions d’euros s’afegeix a la dels ajuts de 7,5 milions d’euros aprovats pel Departament el passat mes de març, que va beneficiar 8.869 persones autònomes.

En total, aquest 2020 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 62.660.500 d’euros a les persones autònomes en diferents actuacions, com ajuts econòmics directes i programes de formació i assessorament, que beneficien unes 44.000 persones

El nou ajut de 2.000 euros: Requisits

El nou ajut de 2.000 euros del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és una prestació econòmica de pagament únic, que està destinat a afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i les derivades de la nova declaració de l’estat d’alarma

Aquest ajut està destinat a les persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms  (RETA) que exerceixin qualsevol l’activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones incloses el titular o els titulars.

Els requisits que aquestes persones autònomes han de complir per presentar la sol·licitud són, en concret, els següents:

  • Ha de tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  • La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  • El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros.

Aquest ajut de 2.000 euros és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, inclòs amb persones d’alta al règim general de la seguretat social i règims integrats.

Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil. Seria d’ajuda que prèviament us donéssiu d’alta de l’IdCATMòbil, d’acord amb aquestes indicacions.

 

MÉS INFORMACIÓ
 

treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/

gen.cat/contacte (Treball > Empresa. Autònoms)

Al 012 (de dill a div de 8h a 22h) o al 93 622 04 00 (de dill a div de 9h a 14h) o al 93 519 39 86 (de dill a div de 8.15h a 15h)

Infografia

Veure totes les notícies