donem impuls a l'emprenedor!

El programa “Fem Xarxa, Fem Empresa” convoca l’11è Concurs d’Iniciatives Empresarials del Baix Llobregat Nord

28/12/2020 12:07

Els vuit ajuntaments de la zona nord del Baix Llobregat -Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires-, a través dels seus departaments de Promoció Econòmica, posen en marxa la convocatòria de l’“11è Concurs d’Iniciatives Empresarials del Baix Llobregat Nord”, iniciativa estrella del programa, amb l’objectiu de reconèixer i premiar l’esforç emprenedor i l’activitat empresarial al territori Baix Llobregat Nord i alhora difondre la cultura emprenedora entre els joves d’aquests municipis.

En aquesta nova edició es reformulen les categories per adaptar el concurs a la nova situació excepcional que estem vivint generada per la crisi sanitària de la COVID-19. El concurs passa de cinc categories en edicions anteriors a tres categories enguany; “Millor empresa creada a partir de l’any 2019”, “Millor empresa reconvertida davant la Covid-19” i “Millor idea jove de negoci”.

El pròxim 11 de gener de 2021 s’obre el termini de presentació de les candidatures i romandrà obert fins el 15 de març de 2021. La inscripció i documentació ha de ser lliurada  als serveis d'atenció a emprenedors dels ajuntaments participants en la convocatòria.

Amb la dinamització supramunicial d’aquestes accions es pretén unir esforços amb l’objectiu de capacitar i acompanyar empreses i persones emprenedores, contribuint a la seva recuperació i consolidació arran d’aquesta situació excepcional que estem patint, a través d’aquest concurs, d’accions formatives, tallers, consultories i assessoraments, i també s’incideix en la transformació digital d’aquestes empreses per adaptar-se a la nova realitat. Un altre dels objectius plantejats és també potenciar l’esperit emprenedor dels i les estudiants dels centres d’ensenyament secundari del Baix Llobregat Nord incentivant el talent creatiu i emprenedor, amb l’objectiu de dinamitzar i promocionar la iniciativa emprenedora a la nostra comarca.
El concurs, busca també augmentar la projecció externa dels serveis d’assessorament i acompanyament als projectes empresarials, incrementar el nombre d’usuaris dels serveis a les empreses per la publicitat que suposen aquests tipus d’accions aconseguint alhora una major implicació dels agents econòmics amb els serveis municipals.

Categories i premis

En aquesta nova edició dels premis es proposen tres categories diferents que detallem a continuació:

• MILLOR EMPRESA CREADA A PARTIR DE L’ANY 2019: Premi de 3.000 € pel guanyador, de 1.000 € pel segon classificat i 500 € pel tercer classificat.

• MILLOR EMPRESA RECONVERTIDA DAVANT LA COVID-19: Premi de 3.000 € pel guanyador, de 1.000 € pel segon classificat i 500 € pel tercer classificat.

• MILLOR IDEA JOVE DE NEGOCI: Premi de 2.250 € (repartit entre els centres d’ensenyament i els alumnes participants de la següent manera):

                                Centres d’ensenyament           Alumnes participants
Primer classificat                       250 €                                      750 €
Segon classificat                       250 €                                      500 €
Tercer classificat                       250 €                                      250 €

A més, es publicarà la millor idea jove de negoci al diari La Bústia (diari del Baix Llobregat Nord).
En cas de quedar desert algun dels premis previstos, el seu import es podrà destinar als altres premis establerts, de manera proporcional a cada categoria. Aquests premis estan subjectes als impostos corresponents segons la normativa legal vigent.

Requisits dels participants

Podran participar-hi aquelles empreses que tinguin el seu domicili social o activitat econòmica en qualsevol dels municipis organitzadors.
S’exclouen expressament de la participació en el concurs les entitats sense afany de lucre i  empreses el capital de les quals estigui participat per una administració pública. Tampoc podran participar-hi aquelles empreses que hagin estat premiades en edicions anteriors del concurs.

• MILLOR EMPRESA CREADA A PARTIR DE L’ANY 2019: Es valorarà la originalitat de la idea de negoci, la utilització d’elements innovadors, la diferenciació davant la competència i les accions de promoció, xarxes socials, serveis postvenda i atenció al client.

• MILLOR EMPRESA RECONVERTIDA DAVANT LA COVID-19: Es valorarà la trajectòria de l’empresa, les accions realitzades per a l’adaptació dels seus productes i/o serveis  a la nova situació de mercat, tenint en compte la utilització d’elements innovadors i diferencials de la competència, les accions de promoció en l’establiment, xarxes socials, serveis postvenda i atenció al client.

• MILLOR IDEA JOVE DE NEGOCI: Premi adreçat a treballs realitzats per alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà o superior de centres d’ensenyament secundari ubicats a qualsevol dels municipis del Baix Llobregat Nord. Els projectes s’hi podran presentar de forma individual o en grups d’alumnes i podran ser presentats per alumnes matriculats el curs actual o el curs anterior. Es valoraran les idees amb escassa presència als municipis, la solidaritat, la descripció detallada de la idea de negoci, la coherència de la idea, el disseny del logo de l’empresa i la viabilitat tècnica.

Termini i lloc presentació candidatures

El termini de presentació de les candidatures s’obrirà l'11 de gener de 2021 i finalitzarà el 15 de març de 2021.
Per a la presentació de candidatures d’empreses i idea jove de negoci serà necessari registrar, degudament emplenada, la documentació que figura a l’apartat 7 de les bases, en qualsevol dels Registres Municipals següents, sigui online o presencialment amb cita prèvia (els Ajuntaments que ho ofereixen).
Els Centres Locals de Serveis a les Empreses revisaran la documentació presentada per registre i si s’hi observen defectes o bé omissions, podran donar un termini de 10 dies hàbils per aportar la documentació correcta. Els tècnics assessors de cadascuna de les entitats organitzadores poden orientar i assessorar els participants en la memòria del projecte. Les persones interessades en aquest assessorament han d’adreçar-se al tècnic del seu municipi

Programa “Fem Xarxa, Fem Empresa”

El concurs s’emmarca en el programa “Fem Xarxa, Fem Empresa”, iniciat al 2014, permet oferir un seguit d’accions, cursos i tallers gratuïts destinats a empreses i emprenedors de la zona nord del Baix Llobregat pensats per potenciar l'esperit emprenedor a la comarca, dinamitzar el teixit empresarial i potenciar i reforçar les capacitats dels empresaris amb sessions de coaching i altres tècniques innovadores.
Amb el desenvolupament d'una actuació de les característiques d'aquesta proposta, de caire pràctic, proactiu i dinàmic, s'amplia i completa l'oferta de serveis a les empreses del territori. El projecte es desenvolupa des dels departaments de Promoció Econòmica dels diferents ajuntaments que conformen la zona nord del Baix Llobregat liderat per Martorell i és finançat pel Fons Social Europeu, la Diputació de Barcelona i tots els ajuntaments implicats.

 


Més informació i documentació

Bases del Concurs
Sol.licitud participació empresa
Sol·licitud participació idea jove de negoci
MEMORIA Empresa Covid-19
MEMORIA Empresa creada any 2019
MEMORIA idea negoci jove
Declaració Responsable empresa
Cartell
Triptic

 

 

Veure totes les notícies