donem impuls a l'emprenedor!

Speed Dating i sessió informativa entre les cinc empreses col•laboradores i els/les joves del programa FPO Dual

18/01/2023 14:09

Sessió informativa emmarcada al programa “Formació Professional Ocupacional Dual”, el projecte finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per facilitar a les persones joves en situació d'atur sense qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, millorar la seva ocupabilitat mitjançant la formació dual d'un certificat de professionalitat i un contracte laboral de formació i aprenentatge.

En la sessió han participat les cinc empreses col•laboradores del projecte: FERCAM, BETER, GRUPO SESÉ, SOLE DIESEL i MANUFACTURAS METÁLICAS CANALS. Aquestes són les empreses del sector logístic que s’hi sumen al projecte i que conformen els centres que oferiran les places de pràctiques per als joves participants del projecte. 

Els objectius principals de la reunió, van ser, l’explicació dels objectius generals i específics del programa i la calendarització  de jornades laborals i formació. Alhora, també va ser una sessió focalitzada per la resolució de tots els dubtes de les empreses col•laboradores.

Posteriorment, es va iniciar  un “Speed Dating” entre els/les responsables de les empreses i els/les joves participants per conèixer-se mútuament. Les empreses es van distribuir en diferents taules per realitzar entrevistes ràpides als participants que anaven passant per cadascuna d’elles explicant el seu currículum, les seves competències i els interessos professionals.

Cal recordar que al projecte FPO Dual dirigit a joves preferentment sense qualificació professional o un nivell de qualificació baix, es treballarà, a partir de les motivacions i interessos dels joves, itineraris d’orientació acompanyats d’accions formatives que permetin millorar l’ocupabilitat dels joves gràcies a un suport intensiu i un acompanyament a la inserció laboral dins del sector logístic.

Veure totes les notícies