donem impuls a l'emprenedor!

AJUTS Next GenerationEU - 2a CONVOCATÒRIA

19/06/2023 13:57

Subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç - NextGenerationEU amb l'objecte d'impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.

 

Aquestes subvencions es financen mitjançant recursos derivats de l'instrument europeu de recuperació NextGenerationEU, per mitjà del Mecanisme de recuperació i resiliència que estableix el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer.

 

Persones beneficiàries

 

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions:

 • Les persones professionals autònomes donades d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, titulars d’un establiment de comerç al detall
 • Les petites i mitjanes empreses titulars d’un establiment de comerç al detall, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques
 • Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris

En l’àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.

Queden excloses explícitament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall. 

A més, només podran ser beneficiàries les empreses incloses dins la categoria de pime, és a dir, petites i mitjanes empreses (incloses també les empreses de menys de 10 treballadors).


Actuacions i despeses subvencionables

 

En l’àmbit de les empreses de comerç:

 • Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra, per exemple, la millora de l’atenció, relació i coneixement de la clientela, despeses relacionades amb implementació de solucions de ciberseguretat o pel desenvolupament d’aplicacions informàtiques. 
 • Despeses referides a la transformació del punt de venda, com la digitalització de la gestió del comerç, la transformació digital del comerç no sedentari o l’adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l’establiment físic. 
 • Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular com l’adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l’impacte ambiental o la instal•lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida.

El programa preveu la contractació de serveis d'assessorament tecnològic efectuat per persones acreditades mitjançant el segell d'assessors i assessores tecnològiques del CCAM. Podeu trobar més informació sobre les persones assessores aquí.

En l’àmbit de les entitats i associacions de comerç:

 • Millora de l’atenció, relació i coneixement de les persones consumidores i la seva fidelització
 • Inversió en canals digitals de les associacions 
 • Publicitat i comunicació en mitjans o suports digitals
 • Mètriques i anàlisis de mercat
 • Solucions de ciberseguretat a nivell associatiu
 • Adquisició de mobiliari i eines tecnològiques
 • Formació destinada a millorar l’ús i gestió d’eines tecnològiques en el comerç, màrqueting digital, tècniques de fidelització i explotació i anàlisi de dades vinculats a la venda online. 

 

Quantia


L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària de fins el 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros. 

La inversió mínima és de 2.000 euros

 

Període de sol·licitud

 

El termini de presentació de les sol•licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 20 de juny de 2023 i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2023.

 

Sol·licitud

 

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (https://canalempresa.gencat.cat),  a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya  (https://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del  Departament d'Empresa i Treball (https://empresa.gencat.cat)

 

Al següent enllaç trobareu:


Convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç


Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç

 

 

Veure totes les notícies