donem impuls a l'emprenedor!

PROGRAMA D'AJUTS PER AL FOMENT DE L'AUTOOCUPACIÓ DE JOVES

17/07/2023 11:29

El Departament d’Empresa i Treball obre una nova convocatòria del programa d’ajuts de foment de l’autoocupació de joves. Es tracta d’un ajut econòmic a les persones joves que inicien una activitat econòmica o professional com a persones treballadores autònomes que els permeti mantenir el seu projecte d’emprenedoria a llarg termini i que contribueixi a la disminució de l’atur entre el col·lectiu jove.

En total, el Departament d’Empresa i Treball hi destina 13 milions d’euros, cofinançats pel Fons Social Europeu Plus, i l’import de l’ajut és de 15.120 euros per persona sol•licitant.

Com a novetat aquest any es reserven 500.000 euros del pressupost a persones joves amb domicili fiscal a micropobles (municipis de menys de 500 habitants).

 

Els requisits per rebre l’ajut

 

  • Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici d’activitat com a persona treballadora autònoma.
  • Estar donada d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil en situació “inscrit beneficiari” el dia anterior a la data d’inici de la seva activitat com a persona treballadora autònoma.
  • Haver iniciat l’activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma, com a mínim, el dia abans de presentar la sol·licitud d’aquest ajut.
  • Mantenir i acreditar, amb informació fiscal i/o de facturació, la realització de l’activitat econòmica o professional per la qual s’ha sol·licitat l’ajut durant un mínim de 18 mesos de manera ininterrompuda. Durant tot aquest temps no es pot estar contractat com a persona treballadora assalariada.
  • Tenir i mantenir el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, a Catalunya al llarg dels 18 mesos.
  • Durant aquest temps, dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del negoci o que estigui relacionada directament amb l'activitat econòmica o professional desenvolupada.

 

Període de sol·licitud

 

L’ajut es pot sol·licitar del 18 de juliol a les 9:00h fins al 20 de setembre 2023 a les 15:00h.

 

Sol·licitud

 

Les sol·licituds s’han de realitzar telemàticament a través d’un d’aquests dos canals: canalempresa.gencat.cat o tramits.gencat.cat.


Més informació

 

Més informació al telèfon 012 o a través del correu electrònic treballautonom.treball@gencat.cat.

O bé,

Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner  Camí del Riu, s/n  •  08760 Martorell
Telèfon 93 775 31 01
correu electrònic  moliempresa@martorell.cat
web www.moliempresa.cat
 

Enllaços

 

https://treball.gencat.cat/ca/inici/ci/ajuts-autoocupacio-de-joves/

 

 

Veure totes les notícies