donem impuls a l'emprenedor!

L'Institut Català de Finances (ICF) amplia els productes i serveis per les empreses

29/07/2014 10:01

L’Institut Català de Finances (ICF) segueix treballant per ampliar i diversificar el ventall de productes i serveis que ofereix a les empreses, amb l’objectiu de facilitar-los l’accés al finançament. En línia amb aquest objectiu, l’entitat financera pública catalana ha participat en la primera emissió de bons d’una pime catalana al MARF, aprofitant la creació d’aquest nou instrument de finançament addicional i alternatiu pensat específicament per a les pimes.

  • Participa en la primera emissió de bons d’una PIME catalana al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF)
  • Inverteix 2,1 milions d’euros per finançar els projectes de creixement de l’empresa Audax Energia

L’ICF ha invertit 2,1 milions d’euros en l’emissió de bons sènior a 5 anys de l’empresa Audax Energia, SA, una empresa catalana amb seu a Badalona, dedicada a la comercialització d’energia.

L’objectiu de la inversió per part de l’ICF ha estat doble: finançar els projectes de creixement de l’empresa i actuar com a element tractor de més inversió per al projecte. L’ICF ha subscrit el 10% del total de l’emissió. El 90% restant, fins als 21 milions d’euros, ha estat subscrit per part d’altres inversors qualificats privats.

L’empresa, amb un sòlid balanç financer i certificada per l’agència Axesor amb un ràting BB+, amb perspectiva estable, ha accedit al MARF amb l’objectiu de finançar el seu creixement.

El conseller delegat de l’ICF, Josep Ramon Sanromà, s’ha mostrat satisfet per l’operació i, a més de posar en valor aquesta “nova via de finançament de l’ICF per a les pimes”, ha manifestat que “a través d’aquesta iniciativa també volem donar suport a les empreses en la diversificació de les seves fonts de finançament, especialment a les pimes amb potencial de creixement”.

Actualment, l’ICF facilita l’accés al finançament al teixit empresarial a través de tres grans àrees d’activitat: préstecs per a inversió i circulant, garanties en forma d’aval per poder accedir al crèdit bancari i la inversió en capital, a través del capital risc i els préstecs participatius.

 

Enllaços relacionats

Premsa Generalitat de Catalunya

L'Institut Català de Finances (ICF)

Veure totes les notícies