donem impuls a l'emprenedor!

Programa CONSOLIDA'T, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn

15/10/2014 11:38

La Generalitat destina prop d'un milió d'euros al programa Consolida't que beneficiarà més de 500 autònoms. Enguany s’ha incrementat el pressupost en un 54,5% en comparació amb la darrera edició i s’han introduït novetats per ampliar el col·lectiu de persones beneficiàries

El programa estableix accions formatives en gestió empresarial així com assessorament personalitzat que es desenvoluparan durant l’any 2015.

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Ocupació, destina 927.948 euros al programa Consolida’t, el que suposa un increment del 54,5% respecte a l’anterior edició. Aquesta iniciativa, que preveu beneficiar al voltant de 550 autònoms, té per objectiu donar suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom.

El programa estableix accions formatives en gestió empresarial així com assessorament personalitzat a treballadors autònoms per afavorir la consolidació de la seva activitat. En aquest assessorament també hi ha un acompanyament a treballadors autònoms en els processos de negociació creditícia amb les entitats financeres. Aquestes accions es desenvoluparan durant l’any 2015.
En concret, les persones participants en el programa rebran formació en anàlisi del compte de resultats i gestió de la tresoreria, així com d’altres píndoles formatives segons les seves necessitats en aspectes com gestió econòmica, jurídica i documental, gestió comercial i atenció al client, gestió del temps, comunicació, networking i coworking.

A més rebran un assessorament personalitzat per treballar aspectes comercials i de màrqueting així com la gestió econòmic-financera del negoci, incloent-hi, si és necessari, una diagnosi economicofinancera i una estratègia per millorar el finançament de la seva activitat.

S’amplia el col·lectiu de beneficiaris

Enguany s’han introduït novetats i una de les més destacables fa referència als destinataris últims. En aquest sentit, s’ha ampliat el col·lectiu de persones beneficiàries a totes les persones treballadores autònomes que portin més de 6 mesos en el seu negoci, atès que, vista la conjuntura econòmica actual, les necessitats d’assessorament i formació estratègica poden tenir lloc en qualsevol moment de la vida laboral del treballador autònom, i no només en la fase de consolidació.

També s’ha incorporat al programa les persones treballadores autònomes que han fet fallida en els seus negocis i que volen iniciar una nova activitat laboral com a treballadors autònoms. En aquests casos cal posar en valor tots els coneixements adquirits en l’experiència professional anterior, així com enfortir l’autoestima i les capacitats personals d’aquests treballadors per no vincular la fallida del negoci amb un fracàs sinó amb la consecució d’uns aprenentatges que permetran engegar una nova experiència laboral amb més possibilitats d’èxit.

El programa l’executaran entitats col·laboradores que rebran una subvenció per a realitzar les accions. Aquestes poden ser escoles de negocis, universitats i escoles universitàries o entitats dependents o vinculades a aquestes i col·legis professionals. També ho poden ser les associacions professionals del treball autònom de Catalunya de caràcter intersectorial inscrites al Registre d'associacions professionals del treball autònom a Catalunya del Departament d'Empresa i Ocupació.

D’altra banda, també s’han incorporat novetats pel que fa a la formació. En aquest sentit, per tal de facilitar que més participants del programa hi puguin accedir, les píndoles formatives també s’oferiran en format en on-line. Així  també es dóna l’oportunitat de facilitar l’accés a les noves tecnologies de la formació i la comunicació a un col·lectiu de persones que, en molts casos, presenta importants mancances.

Autònoms a Catalunya

Amb el Consolida’t, emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, la Generalitat vol contribuir a l’enfortiment i creixement del treball autònom tal i com preveu el Pla de Govern 2013-2016, que té entre els seus objectius el del foment del treball autònom, l’emprenedoria i les petites i mitjanes empreses com elements bàsics per a la creació d’ocupació.
A Catalunya hi ha 533.842 persones afiliades al règim especial de treballadors autònoms, de les quals 313.729 són autònoms pròpiament dits; és a dir, no s’hi inclouen els integrats en societats mercantils, cooperatives o altres entitats societàries ni col·laboradors familiars.
Per antiguitat un 57,7% són autònoms de 5 o més anys; un 9,3%, de 3 a 5 anys; un 15,9%, d’1 a 3 anys; un 7,4%, de 6 a 11 mesos; i un 9,6%, de menys de 6 mesos.

Sol·licituds i termini de presentació

El termini per presentar la sol·licitud és del 14 d'octubre al 23 d'octubre de 2014

Documentació

Al formulari genèric de sol·licitud cal adjuntar el corresponent annex on consten les dades específiques de la vostra sol·licitud i la memòria del projecte sol·licitat:

  •     Memòria del projecte sol·licitat:

    • Memòria tècnica

 

Enllaços relacionats

 

Nota premsa Generalitat de Catalunya

NOTA ORDRE EMO/302/2014 convocatòria 2014 subvencions programa Consolida't

Sol·licituds

 

      

Veure totes les notícies