donem impuls a l'emprenedor!

Nova Línea ICO Empreses i Emprenedors 2015

14/01/2015 09:25

L'Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha engegat la nova línia de finançament ICO Empreses i Emprenedors 2015 orientada a autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant espanyoles com estrangeres, que realitzin inversions productives en territori nacional, així com a particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges.

Beneficiaris dels préstecs

Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant espanyoles com estrangeres, que realitzin inversions productives en territori nacional.
També poden sol•licitar finançament amb càrrec a aquest producte, particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges.
La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.

Conceptes finançables

Els interessats a accedir a aquest finançament poden optar fins a un màxim de 12,5 milions d'euros, en una o diverses operacions en concepte de:

  •  Liquiditat
  •  Inversions dins del territori nacional: Actius fixos productius nous o de segona mà (IVA inclòs).
  •  Vehicles turismes, l'import dels quals no superi els 30.000 euros més IVA.
  •  Adquisició d'empreses.
  •  Liquiditat amb el límit del 50% del finançament obtingut per a aquesta modalitat d'inversió.
  •  Rehabilitació d'habitatges i edificis.
     

On es pot sol•licitar el finançament

En qualsevol de les entitats de crèdit que col•laboren amb l'ICO en aquest producte.
Podeu consultar el llistat complet d'entitats a les que es pot dirigir al apartat "On sol•licitar" que figura a la fitxa de producte www.ico.es

Termini

Es podran formalitzar els préstecs a l'empara d'aquesta línia fins al dia 15 de desembre de 2015.
Més informació sobre les condicions d’accés i funcionament  a  www.ico.es

Enllaços interès:   

Fitxa ICO Empreses i Emprenedors 2015 

ICO  

Veure totes les notícies