donem impuls a l'emprenedor!

Cinc joves del programa Garantia Juvenil contractats a l’Ajuntament de Martorell

07/11/2018 11:31

Cinc joves menors de 30 anys s’han incorporat a l’Ajuntament de Martorell a través del Centre de Promoció Econòmica per realitzar pràctiques remunerades durant 6 mesos, gràcies al programa europeu de Garantia Juvenil.

Els joves contractats s’han incorporat en diferents departaments de l’Ajuntament en funció del seu perfil professional (museus, arxiu, ensenyament, esports i mediambient). Aquests joves treballaran a jornada completa per un període de sis mesos i rebran un salari en funció de la seva titulació acadèmica.

Per tal de cobrir aquestes places s’han seleccionat joves amb els perfils més adequats per complir amb els requisits que marcava la convocatòria: Estar empadronat en territori espanyol, tenir entre 16 i 30 anys, ser beneficiari del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat.

Aquesta és la tercera edició que l’Ajuntament de Martorell a través del Centre de Promoció Econòmica du a terme aquest programa. Durant l’edició de l’any 2016 un total de 10 joves beneficiaris van tenir un contracte de practiques i durant l’any 2017 es van beneficiar 5 a joves.

El programa de contractació de joves en pràctiques vol que els joves desenvolupin una primera experiència amb el món del treball per poder sortir al mercat i adquirir una feina a alguna empresa de l'entorn, evitant la seva marxa a l'estranger davant la manca d'oportunitats. Amb aquesta idea, el Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell ha gestionat la contractació dels joves després de sol·licitar la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb el cofinançament del Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.

5 joves de Martorell

Els joves contractats en aquest programa, tenint en compte la seva formació, han estat destinats a diferents departaments de l’Ajuntament com Ensenyament, Museus, Arxiu, Esports i Medi Ambient.
El departament d’Ensenyament comptarà amb el suport d’Alvaro Caceres, que ha estudiat Humanitats, el departamentde Medi Ambient comptarà amb el suport del Guillem Pocull, Tècnic en Biologia Ambiental.
Un altre dels joves que ha estat seleccionat per a una plaça laboral dins aquest programa és l’Angel Pino, conductor d’activitats Fisicoesport que treballarà a Esports.
La Miriam Garcia, tècnica d’integració social ha estat seleccionada per treballar al departamento d’Ensenyament, i per últim la Marta Carbonell, tècnica d’administració i finances, realitzarà el seu contracte de treball a l’arxiu de l’Ajuntament.
Els joves contractats agraeixen l’oportunitat de poder adquirir experiència i fer currículum professional, ja que és un requisit imprescindible perquè la seva incorporació al món laboral sigui de forma estable i duradora en el temps.

Garantia Juvenil 

La Garantia Juvenil està adreçada a persones d’entre 16 i 30 anys, que no hagin treballat ni fet accions educatives ni de formació en les setmanes immediatament anteriors a la inscripció. Si es compleixen els requisits, la Generalitat es compromet a oferir als candidats, en el termini de quatre mesos, una oferta de treball, unes pràctiques en una empresa o la formació necessària per a accedir al mercat laboral.

La iniciativa ofereix oportunitats per als joves, però també ajuts per a les empreses, a partir de programes de formació per a desenvolupar competències professionals; inserció en el mercat laboral, amb pràctiques o contractes laborals; suport a l’emprenedoria i l’autoocupació, i orientació laboral.

Veure totes les notícies