donem impuls a l'emprenedor!

El Molí Fariner acull una sessió informativa impartida pel SOC, per informar sobre la subvenció imminent de foment a la contractació jove

02/12/2021 14:52

Des del Centre de Promoció Econòmica es va organitzar el dia 2 de desembre, una sessió informativa al Molí Fariner de Martorell, adreçada a les empreses a càrrec d’Alex Llovet, cap de Serveis a les Empreses del Servei d’Ocupació de Catalunya i el tècnic d’empresa José Simón. En aquesta sessió es donarà en detall la informació de la subvenció imminent per a fomentar la contractació de persones joves menors de 30 anys i es resoldran els dubtes.

Les persones joves són històricament un dels col•lectius més afectats per l’atur i la precarietat laboral, i la seva situació s’ha vist encara més agreujada pels efectes econòmics i socials de la pandèmia de la covid-19. Segons les dades de l’EPA del segon trimestre de l’any, la taxa d’atur del joves arriba al 24%, enfront del 12,3% de la població general.

Així doncs, l’objectiu primordial d’aquesta subvenció és fomentar la contractació en pràctiques, durant un any a jornada completa, de joves en situació d'atur, cooperatives de treball associat i a les persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya. Alhora també convida a l’elaboració de contractes comuns de joves, també durant un any i a jornada completa, en situació d’atur, adreçat a les mateixes entitats que l’anterior.
Tanmateix, els destinataris han de ser joves majors de 16 anys i menors de 30 anys, que estiguin inscrites al SOC com DONO, el dia anterior a la data de contractació i que tinguin capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura. En cas de la convocatòria específica per contractes en pràctiques cal que acreditin la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.


Imminentment, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) oferirà els ajuts comentats, a empreses, autònoms i cooperatives de treball associat per un valor total de 125 milions d’euros per a la contractació de persones treballadores menors de 30 anys durant un any a jornada completa. La meitat del pressupost (62,5 milions d’euros) es destinarà específicament a contractes en pràctiques per a joves amb formació (ja sigui títol universitari, cicles formatius de grau mig, superior o equivalents, o certificats de professionalitat), i l’altre meitat, a contractes per a joves que no poden subscriure un contracte de pràctiques. En total, es preveu la contractació de més de 5.500 persones joves aturades.


Aquest programa està finançat al 100% pel Fons Social Europeu (FSE) com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia COVID-19. Tindrà un caràcter conjuntural vinculat a la situació provocada per la pandèmia, amb l’objectiu de sacsejar les xifres de desocupació juvenil, oferir experiència laboral als treballadors i les treballadores joves i incentivar les empreses a la contractació de qualitat d’aquest col•lectiu.
Informació adicional:

Subvenció SOC per fomentar la contractació jove

Contacte en cas de dubtes:


Si ets una entitat: contractacio_joves.soc@gencat.cat

 

Veure totes les notícies