donem impuls a l'emprenedor!

En marxa dos cursos més de formació ocupacional, “Creació de pàgines web” i “Activitats de Comerç” al Molí Fariner

01/03/2018 13:17

Aquesta setmana s’han posat en marxa dos cursos més dels cinc certificats de professionalitat que s’imparteixen enguany al Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de Martorell, el curs de “Confecció i publicació de pàgines web” i el “d’Activitats auxiliars de comerç”, subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat en el marc de la convocatòria d'accions de formació d'oferta adreçades prioritàriament a treballadors/res desocupats/ades per a l'any 2017 (FOAP 2017)

El curs certificat de professionalitat “Activitats auxiliars de comerç” iniciat aquest dilluns 26 de febrer 2018 s’impartirà a les instal•lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de dilluns a divendres de 9.15 h a 14.15 h fins al 30 de maig de 2018, mentre que el curs “Confecció i publicació de pàgines web” es realitzarà en horari de 15 a 20 h fins al 28 de setembre de 2018.

CP “Activitats auxiliars de Comerç”

El curs “Activitats auxiliars de comerç” té una durada total de 310 hores dividides en 6 mòduls formatius corresponents al certificat de professionalitat de nivell 1 (4 mòduls de formació teòrica de 250 hores, un mòdul de pràctiques professionals no laborals de 40 hores i un mòdul de formació complementària de 40 hores). Els 4 mòduls de formació teòrica corresponents a aquest certificat de professionalitat són: Operacions auxiliars en el punt de venda (90 hores), Preparació de comandes (40 hores), Manipulació i moviments amb transpalets i carretons de mà (50 hores) i Atenció bàsica al client (50 hores).

L’objectiu d’aquest curs, que pertany a un certificat de professionalitat de nivell 1,  és realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament en el punt de venda i repartiment de proximitat, seguint instruccions i criteris establerts, utilitzant l’equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocolaritzada i estructurada, al client en el punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat.

Un cop finalitzi el curs, els alumnes obtindran el Certificat de professionalitat de nivell 1, que els capacitarà per ocupar llocs de treball relacionats amb l’activitat comercial com; Reposadors/es d’hipermercat, Reposador/a, Repartidors/es de proximitat, a peu, Embaladors/es-empaquetadors/es-etiquetadors/es, a mà, Preparador/a de comandes i Auxiliar de dependent de comerç.

CP “Confecció i publicació de pàgines web”

El Certificat de Professionalitat “Confecció i publicació de pàgines web” té una durada de 600 hores, dividides en cinc mòduls: construcció de pàgines web (210 h), integració de components de programari de pàgines web (180 h), publicació de pàgines web (90 h), formació complementària (Inserció laboral, sensibilització mediambiental i prevenció de riscos laborals) (40 h) i mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 h). 

El curs té per objectiu que els alumnes aprenguin a crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, i a realitzar els procediments d’instal•lació i verificació d’aquestes pàgines en el servidor corresponent. Aquesta formació capacita a qualsevol persona a desenvolupar i mantenir pàgines web, mitjançant les eines disponibles de disseny i programació, es creen i administren pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements multimèdia, respectant els estàndards d'usabilitat.
Els alumnes un cop finalitzin en aquest cas obtindran el Certificat de professionalitat de nivell 2, que els capacitarà per ocupar llocs de treball relacionats amb el desenvolupament i el manteniment de pàgines web.

Programa de Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP)

El programa de Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP) té com a finalitat oferir a persones treballadores, prioritàriament desocupades, una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i afavorir així la productivitat i la competitivitat de les empreses, així com la qualificació i la promoció de les persones treballadores de l'àmbit territorial català.

Ja s’han iniciat quatre dels cinc cursos atorgats enguany; Certificat de professionalitat  “Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials” (490 hores), el Certificat de professionalitat “Confecció i publicació de pàgines web”  (580 hores), el Certificat de professionalitat “Gestió administrativa i finançera del comerç internacional” (680 hores) i el Certificat de professionalitat “Activitats auxiliars de comerç” (290 hores). Quedant pendent d’inici el Certificat de professionalitat  “Neteja de superficies i mobiliari en edificis i locals” (250 hores) .

Els cursos de formació ocupacional estan adreçats prioritàriament a les persones que es troben en situació de desocupació, busquen feina i tenen interès a millorar o aprendre una nova ocupació. Aquestes accions formatives estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya dins de les convocatòries anuals de formació ocupacional, i no tenen cap cost per a l’alumne.

 

Informació i preinscripcions

Per poder participar en el procés de selecció cal consultar els diferents cursos, valorar si es reuneix els requisits previstos en el curs seleccionat  i omplir el formulari de PREINSCRIPCIÓ ONLINE, o adreçar-se a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n • 08760 Martorell • Tel. 93 775 31 01 • moliempresa@martorell.cat) qualsevol dia de dilluns a divendres entre les 10.00 h i les 13.00 h per omplir el full de preinscripció i portar la documentació necessària.


Més informació:  www.moliempresa.cat

Veure totes les notícies