donem impuls a l'emprenedor!

Regim de Domiciliacio

Règim de Domiciliació

Que és?   Serveis      Accés / Lloguer     Empreses del viver

Requisits i sol·licitud per accedir     Règim de domiciliació      Preus serveis      Conveni

Servei de domiciliació i modalitats

 1. La domiciliació és un règim d'ubicació al VIVER consistent en una adreça i un número de telèfon per a rebre documentació i trucades.
 2. Són usuaris del règim de domiciliació els professionals o les empreses que hagin signat el pertinent Conveni de Cessió d'Ús i Prestació de Serveis.
 3. S'estableix la modalitat de domiciliació simple o sense espai destinada a aquells professionals o empreses que no necessiten espai físic però sí una adreça i un telèfon per a rebre documentació i trucades, així com el servei de recepció de visites.

Establiment del servei de domiciliació sense espais i prestacions que comprèn

 1. El servei de domiciliació sense espai s'estableix mitjançant conveni entre l'Ajuntament de Martorell i l'empresa o el professional interessats.
 2. Aquest servei comprèn les següents prestacions:
  • Distribució de correspondència ordinària, de tal manera que la correspondència i les comunicacions per als usuaris ubicats en el centre es dipositaran diàriament a les bústies individuals instal·lades a la recepció de l'àrea de serveis a les empreses.
  • Recepció de correu certificat amb la prèvia autorització de l'usuari ubicat.
  • Lliurament de correspondència a Correus, essent els usuaris responsables del franqueig.
  • Accés a les sales de reunions prèvia disponibilitat i al club de l'emprenedor.

Per a més informació consultar el document íntegre: REGLAMENT del Viver d'Empreses i Club de l'Emprenedor de Martorell

Sol·licitud Domiciliació viver empreses

 

        

 

Tornar